2016-07-28 16:52

2016-07-28 16:52

Vad är Nordmarken symposiet för något?

ÅRJÄNG

Knut Vidar Paulsen, som under fredag och lördag håller i Nordmarken symposiet 2016 på församlingshemmet i Holmedal.

– Det är ett arrangemang som sätter fokus på aktuella frågor som ligger i tiden, både nationellt och regionalt i Norden, men också globala frågor som diskuteras av FN. Vi försöker också ta upp viktiga samfundsfrågor.

Varför är det här viktigt?

– Det handlar om att ta ansvar och se möjligheter, och att sätta fokus på det ansvar vi har och knyta an till de mål som FN satt fram till 2030 både lokalt som länsvis och nationellt, så som klimatfrågan och hur man ska avskaffa svält och fattigdom.

För vilken gång i ordningen hålls symposiet?

– Vi hade det första i fjol, men vi hade också ett arrangemang 2005 på båda sidorna av gränsen, knutet till jubileet av den fredliga unionsupplösningen 1905.

Vilka är det som kommer för att lyssna?

– Det är gratis och öppet för alla. Jag har pratat med turister som kommer, men även ortsbefolkning. Vi har lagt ut programmet på lite olika hemsidor.

Vilka kommer att prata?

– Bland annat kommer høyrepolitikern Thore Vestby, som är en av vicepresidenterna i Mayors for Peace. Han kommer att berätta om deras arbete både i Norge samt internationellt. Sedan kommer också Elisabeth Nauclér, tidigare riksdagsledamot i Finlands riksdag, och hon ska prata om fredliga gränsjusteringar och självständighet i Europa.

Är det någon punkt i programmet som du är extra nöjd med?

– Jag anser att alla punkter är viktiga. Men bland annat det är viktigt att kyrkan är med. Runne Wallmyr, kyrkoherde i Nordmarken, ska prata om kyrkan och klimatet. Och så ska vi prata om i fall välfärdsstaten kan räddas, och det föredraget hålls av Eivind Meland som är professor vid universitetet i Bergen.

Ett komplett program finns på www.norfm.org

– Det är ett arrangemang som sätter fokus på aktuella frågor som ligger i tiden, både nationellt och regionalt i Norden, men också globala frågor som diskuteras av FN. Vi försöker också ta upp viktiga samfundsfrågor.

Varför är det här viktigt?

– Det handlar om att ta ansvar och se möjligheter, och att sätta fokus på det ansvar vi har och knyta an till de mål som FN satt fram till 2030 både lokalt som länsvis och nationellt, så som klimatfrågan och hur man ska avskaffa svält och fattigdom.

För vilken gång i ordningen hålls symposiet?

– Vi hade det första i fjol, men vi hade också ett arrangemang 2005 på båda sidorna av gränsen, knutet till jubileet av den fredliga unionsupplösningen 1905.

Vilka är det som kommer för att lyssna?

– Det är gratis och öppet för alla. Jag har pratat med turister som kommer, men även ortsbefolkning. Vi har lagt ut programmet på lite olika hemsidor.

Vilka kommer att prata?

– Bland annat kommer høyrepolitikern Thore Vestby, som är en av vicepresidenterna i Mayors for Peace. Han kommer att berätta om deras arbete både i Norge samt internationellt. Sedan kommer också Elisabeth Nauclér, tidigare riksdagsledamot i Finlands riksdag, och hon ska prata om fredliga gränsjusteringar och självständighet i Europa.

Är det någon punkt i programmet som du är extra nöjd med?

– Jag anser att alla punkter är viktiga. Men bland annat det är viktigt att kyrkan är med. Runne Wallmyr, kyrkoherde i Nordmarken, ska prata om kyrkan och klimatet. Och så ska vi prata om i fall välfärdsstaten kan räddas, och det föredraget hålls av Eivind Meland som är professor vid universitetet i Bergen.

Ett komplett program finns på www.norfm.org