2016-07-13 16:02

2016-07-13 16:02

Svantorp (S) vill ha svar från finansministern

HÅN

Riksdagsledamoten Gunilla Svantorp (S) från Årjäng konstaterar att Värmland är det län där flest antal statliga jobb har försvunnit.

Nu är hon oroad över de eventuella förändringar som kan komma att ske med bemanningen vid tullen i Hån om tullkontoret stänger under natten, något som har föreslagits.

– Detta har skett utan att man haft en dialog med kommunen eller andra företrädare. Det är oroande att viktiga arbetstillfällen riskerar att försvinna, säger Gunilla Svantorp.

Nu har hon vänt sig med en skriftlig fråga till finansminister Magdalena Andersson (S).

– Hur arbetar finansministern för att andelen statliga arbeten ute i landet ska öka?

Ministern ska svara senast den 25 juli.

Nu är hon oroad över de eventuella förändringar som kan komma att ske med bemanningen vid tullen i Hån om tullkontoret stänger under natten, något som har föreslagits.

– Detta har skett utan att man haft en dialog med kommunen eller andra företrädare. Det är oroande att viktiga arbetstillfällen riskerar att försvinna, säger Gunilla Svantorp.

Nu har hon vänt sig med en skriftlig fråga till finansminister Magdalena Andersson (S).

– Hur arbetar finansministern för att andelen statliga arbeten ute i landet ska öka?

Ministern ska svara senast den 25 juli.