2016-07-12 06:00

2016-07-12 06:00

ÅBAB gick 7,7 miljoner minus

ÅRJÄNG: Samtidigt får bostadsbolagets vd lämna sin post

Den 8 november ska Årjängs bostads AB redovisa vilka behov man har av nybyggnation och renovering av lägenheter. En utredning ska göras.
Dessutom tynger ekonomin ner bolaget. 2015 blev det ett underskott på 7,7 miljoner kronor och samtidigt letar man efter en ny vd.

Nyligen berättade NWT att kommunstyrelsens arbetsutskott har gett Årjängs bostads AB ett utökat ägardirektiv där man kräver bolaget drar i gång bostadsproduktionen igen efter åtta års uppehåll.

– Först ska vi dock utreda behovet av hur många nya lägenheter som behöver byggas och renoveras. Den 8 november ska den rapporten presenteras, säger ÅBAB:s styrelseordförande Börje Liviken (M).

Därefter är det tänkt att kommunen ska besluta om vilka investeringar som det kommunala bolaget ska göra.

– Vi har ju byggbar och detaljplanelagd mark både vid Järnvägsområdet i Årjäng och på Kallnäset i Töcksfors och vill börja bygga nya lägenheter inom mindre än två år.

– Vi måste ta höjd för både utbyggnaden av köpcentret i Töcksfors som ger nya jobb och fler asylkommande till kommunen.

Låg soliditet

Men de ekonomiska förutsättningarna kunde ha varit bättre. Trots knappt en tom lägenhet under många år är ÅBAB:s kassakista i det närmaste tom och soliditeten är på under 10 procent. 2015 gjorde man ett underskott på 7,7 miljoner kronor.

– Det beror på nedskrivningar med 8,3 miljoner av de sex flerbostadshus som vi har renoverat. 2015 var ett ansträngt år och i år räknar vi med en nollbudget efter nedskrivning sedan vi har renoverat ett hus.

– Det beror på balanserade personalkostnader och god hjälp av en mild vinter, säger Börje Liviken.

Vad är orsaken till att ÅBAB har hamnat i den här tuffa ekonomiska situationen där ni nästan saknar eget kapital?

– Det beror på att bolaget över lång tid tyvärr har fått ta mycket stryk när kommunen har gjort mindre goda affärer. Samtidigt har hyrorna legat kvar på en för låg nivå och de måste höjas. Det krävs lån för att vi nu ska kunna investera.

ÅBAB:s styrelse har även beslutat att förflytta den nuvarande vd:n Bo Johansson bort från vd-posten.

– Han är duktig på fastighetsfrågor, men har inte klarat av personalledningsdelen. Därför söker vi efter semestern en ny vd som kan ta över. Under tiden ska Bo Johansson utreda ÅBAB:s behov av nybyggnation och renovering.

Nyligen berättade NWT att kommunstyrelsens arbetsutskott har gett Årjängs bostads AB ett utökat ägardirektiv där man kräver bolaget drar i gång bostadsproduktionen igen efter åtta års uppehåll.

– Först ska vi dock utreda behovet av hur många nya lägenheter som behöver byggas och renoveras. Den 8 november ska den rapporten presenteras, säger ÅBAB:s styrelseordförande Börje Liviken (M).

Därefter är det tänkt att kommunen ska besluta om vilka investeringar som det kommunala bolaget ska göra.

– Vi har ju byggbar och detaljplanelagd mark både vid Järnvägsområdet i Årjäng och på Kallnäset i Töcksfors och vill börja bygga nya lägenheter inom mindre än två år.

– Vi måste ta höjd för både utbyggnaden av köpcentret i Töcksfors som ger nya jobb och fler asylkommande till kommunen.

Låg soliditet

Men de ekonomiska förutsättningarna kunde ha varit bättre. Trots knappt en tom lägenhet under många år är ÅBAB:s kassakista i det närmaste tom och soliditeten är på under 10 procent. 2015 gjorde man ett underskott på 7,7 miljoner kronor.

– Det beror på nedskrivningar med 8,3 miljoner av de sex flerbostadshus som vi har renoverat. 2015 var ett ansträngt år och i år räknar vi med en nollbudget efter nedskrivning sedan vi har renoverat ett hus.

– Det beror på balanserade personalkostnader och god hjälp av en mild vinter, säger Börje Liviken.

Vad är orsaken till att ÅBAB har hamnat i den här tuffa ekonomiska situationen där ni nästan saknar eget kapital?

– Det beror på att bolaget över lång tid tyvärr har fått ta mycket stryk när kommunen har gjort mindre goda affärer. Samtidigt har hyrorna legat kvar på en för låg nivå och de måste höjas. Det krävs lån för att vi nu ska kunna investera.

ÅBAB:s styrelse har även beslutat att förflytta den nuvarande vd:n Bo Johansson bort från vd-posten.

– Han är duktig på fastighetsfrågor, men har inte klarat av personalledningsdelen. Därför söker vi efter semestern en ny vd som kan ta över. Under tiden ska Bo Johansson utreda ÅBAB:s behov av nybyggnation och renovering.