2016-06-08 14:42

2016-06-08 14:42

Eniga om vägplan för tullen

HÅN: Vändögla byggs vid nya stationen

Trafikverket och Tullverket har kommit överens om en trafiklösning på E18 förbi den kommande nya tullstationen i Hån vid norska gränsen.

NWT berättade i januari att Tullverket ville ha 30–zon även i västlig riktning på E18 förbi den planerade anläggningen.

Orsaken var att man ville anlägga en kontrollstation för trafiken på väg mot Norge och även ha ett vänstersvängfält.

Trafikverket sade dock blankt nej till så låg hastighet i gränsbackarna eftersom det skulle skapa kaos för den tunga trafiken. I mars var planen att behålla samma lösning som i dag, det vill säga dubbla filer och 100 kilometer i timmen.

Sedan dess har man ändrat sig. Den nya lösningen innebär att hastigheten förbi tullstationen blir 80 kilometer i timmen med två körfält för trafiken i uppförsbacken mot Norge och med en så kallad vändögla på ena sidan av vägen.

Vändöglan skall användas som kontrollplats för trafiken mot Norge, men fungerar även som överfart till själva tullstationen. I anslutning till vändöglan sänks hastigheten till 60 km/h.

NWT berättade i januari att Tullverket ville ha 30–zon även i västlig riktning på E18 förbi den planerade anläggningen.

Orsaken var att man ville anlägga en kontrollstation för trafiken på väg mot Norge och även ha ett vänstersvängfält.

Trafikverket sade dock blankt nej till så låg hastighet i gränsbackarna eftersom det skulle skapa kaos för den tunga trafiken. I mars var planen att behålla samma lösning som i dag, det vill säga dubbla filer och 100 kilometer i timmen.

Sedan dess har man ändrat sig. Den nya lösningen innebär att hastigheten förbi tullstationen blir 80 kilometer i timmen med två körfält för trafiken i uppförsbacken mot Norge och med en så kallad vändögla på ena sidan av vägen.

Vändöglan skall användas som kontrollplats för trafiken mot Norge, men fungerar även som överfart till själva tullstationen. I anslutning till vändöglan sänks hastigheten till 60 km/h.