2016-01-04 19:31

2016-01-04 19:31

Årjängs kommun riskerar 50 000 i böter

ÅRJÄNG

Årjängs kommun riskerar att få betala 50 000 kronor för den höga arbetsbelastningen inom hemvården.

Uteblivna raster, stress och missad upplärning för vikarier anges som risker för både personalen och patienterna. Nu kräver Arbetsmiljöverket att kommunen vidtar åtgärder.

Arbetsmiljöverket vill att kommunen både på kort och lång sikt anpassar arbetsmängden för de enskilda arbetstagarna och sättet att bemanna så att arbetsbelastningen inte medför risker för ohälsa för personalen. Detta innebär att kommunen ska se till så att personalen kan få den återhämtning som behövs.

Uteblivna raster, stress och missad upplärning för vikarier anges som risker för både personalen och patienterna. Nu kräver Arbetsmiljöverket att kommunen vidtar åtgärder.

Arbetsmiljöverket vill att kommunen både på kort och lång sikt anpassar arbetsmängden för de enskilda arbetstagarna och sättet att bemanna så att arbetsbelastningen inte medför risker för ohälsa för personalen. Detta innebär att kommunen ska se till så att personalen kan få den återhämtning som behövs.