2016-09-24 06:00

2016-09-24 06:00

Prisades för sin uppsats

KARLSTAD: Könsdiskriminerande reklam

Charlotte Söderlund och Rebecca Wong har skrivit en prisad uppsats om lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam.

Sverige är det enda landet i Norden som saknar lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. Charlotte Söderlunds och Rebecca Wongs uppsats undersöker om det finns rättsliga hinder som omöjliggör lagstiftning mot ämnet. De har jämfört studier av norsk rätt mot svensk rätt då Norge har både lagstiftning mot könsdiskriminerad reklam samt tryck- och yttrandefrihet.

Vad har ni kommit fram till?

– Att det bästa vore att kombinera lagstiftning och självreglering, säger Charlotte Söderlund.

De vann årets stipendium från Marknadsrättsliga fonden, som delas ut av Handelsbanken i Karlstad, för bästa examensarbete vid Karlstads universitet i marknadsrätt.

Sverige är det enda landet i Norden som saknar lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. Charlotte Söderlunds och Rebecca Wongs uppsats undersöker om det finns rättsliga hinder som omöjliggör lagstiftning mot ämnet. De har jämfört studier av norsk rätt mot svensk rätt då Norge har både lagstiftning mot könsdiskriminerad reklam samt tryck- och yttrandefrihet.

Vad har ni kommit fram till?

– Att det bästa vore att kombinera lagstiftning och självreglering, säger Charlotte Söderlund.

De vann årets stipendium från Marknadsrättsliga fonden, som delas ut av Handelsbanken i Karlstad, för bästa examensarbete vid Karlstads universitet i marknadsrätt.

  • Lovisa Sonesson