2016-09-22 15:04

2016-09-22 15:12

Unionen gör satsning på bättre arbetsmiljö

VÄRMLAN: Företagsbesök i länet

Arbetsmiljön blir bara sämre och sämre, och allt fler tjänstemän sjukskrivs. Det vill Unionen ändra på.

Just nu genomför fackförbundet Unionen en satsning på att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet i Värmland. Genom företagsbesök informerar ombudsmannen Mats Stråhl om vad som gäller och hur man kan förbättra läget på arbetsplatsen.

– Det finns en stor okunskap. Man kan säga att det går åt fanders, säger han.

Olust inför jobbet

Enligt Mats Stråhl och kollegan David Eriksson, press- och opinionsansvarig på Union Värmland, visar flera undersökningar att allt fler tjänstemän har svårt att koppla av tankarna på jobbet, har för mycket att göra, jobbar fast de är sjuka och känner olust inför att gå till jobbet.

– Det är oroande att det bara blir sämre och sämre oavsett bransch. Det är en skenande statistik, och det är inte hållbart. Det behöver tas krafttag, säger David Eriksson.

Det är framför allt den psykosociala arbetsmiljön som ställer till problem i dagsläget. Stress, brist på bra ledarskap, liten kontroll över arbetet och dåligt med inflytande kan leda till utbrändhet.

”Alla förlorar”

– Följden av sjukskrivningar är också att alla förlorar ekonomiskt, både företaget och den som är hemma sjuk. Arbetskamrater kan få en ökad arbetsbelastning och företaget får en upplärningskostnad för vikarier. Det blir minskad produktivitet och det påverkar investeringar och löneutvecklingen, säger David Eriksson.

Han tipsar om att undvika ”anorektiska” organisationer.

– De mest framgångsrika företagen har en överkapacitet på folk. Här skärs det ner hela tiden. Blir någon sjuk kapsejsar företaget.

I våras kom nya riktlinjer från Arbetsmiljöverket kring hur företag ska jobba med organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö.

– Kraven har skärpts och reglerna har blivit tydligare, säger Mats Stråhl.

Vad kan man göra som arbetsgivare för att förbättra arbetsmiljön?

– Ha medarbetarsamtal oftare än en gång per år. Stick in huvudet och fråga hur läget är. Och håll koll. Ser någon stressad ut? Är det någon som inte hinner äta? Alla medarbetare ska hjälpas åt och flagga om något är fel. Är det någon som inte mår bra får man försöka minska inflödet av jobb.

Mats Ståhl jobbar nu med att bygga upp ett nätverk för arbetsmiljöombud. Förhoppningen är att företagen ska få till bättre rutiner för att systematiskt jobba med arbetsmiljöfrågor.

Just nu genomför fackförbundet Unionen en satsning på att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet i Värmland. Genom företagsbesök informerar ombudsmannen Mats Stråhl om vad som gäller och hur man kan förbättra läget på arbetsplatsen.

– Det finns en stor okunskap. Man kan säga att det går åt fanders, säger han.

Olust inför jobbet

Enligt Mats Stråhl och kollegan David Eriksson, press- och opinionsansvarig på Union Värmland, visar flera undersökningar att allt fler tjänstemän har svårt att koppla av tankarna på jobbet, har för mycket att göra, jobbar fast de är sjuka och känner olust inför att gå till jobbet.

– Det är oroande att det bara blir sämre och sämre oavsett bransch. Det är en skenande statistik, och det är inte hållbart. Det behöver tas krafttag, säger David Eriksson.

Det är framför allt den psykosociala arbetsmiljön som ställer till problem i dagsläget. Stress, brist på bra ledarskap, liten kontroll över arbetet och dåligt med inflytande kan leda till utbrändhet.

”Alla förlorar”

– Följden av sjukskrivningar är också att alla förlorar ekonomiskt, både företaget och den som är hemma sjuk. Arbetskamrater kan få en ökad arbetsbelastning och företaget får en upplärningskostnad för vikarier. Det blir minskad produktivitet och det påverkar investeringar och löneutvecklingen, säger David Eriksson.

Han tipsar om att undvika ”anorektiska” organisationer.

– De mest framgångsrika företagen har en överkapacitet på folk. Här skärs det ner hela tiden. Blir någon sjuk kapsejsar företaget.

I våras kom nya riktlinjer från Arbetsmiljöverket kring hur företag ska jobba med organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö.

– Kraven har skärpts och reglerna har blivit tydligare, säger Mats Stråhl.

Vad kan man göra som arbetsgivare för att förbättra arbetsmiljön?

– Ha medarbetarsamtal oftare än en gång per år. Stick in huvudet och fråga hur läget är. Och håll koll. Ser någon stressad ut? Är det någon som inte hinner äta? Alla medarbetare ska hjälpas åt och flagga om något är fel. Är det någon som inte mår bra får man försöka minska inflödet av jobb.

Mats Ståhl jobbar nu med att bygga upp ett nätverk för arbetsmiljöombud. Förhoppningen är att företagen ska få till bättre rutiner för att systematiskt jobba med arbetsmiljöfrågor.

Så gör du

För att jobba systematiskt med arbetsmiljö behöver du regelbundet ställa frågorna:

1. Vad finns det för risker?

2. Hur allvarliga är riskerna?

3. Vad behövs göras för åtgärder och när?

4. Vem ansvarar för att åtgärderna genomförs?

5. Blev resultatet bra?

Exempel på risker kan vara tillbud och olyckor, skadliga arbetsbelastningar för kroppen eller psykiska påfrestningar som stress.

Källa: Unionen, Arbetsmiljöverket