2016-09-02 13:57

2016-09-02 14:15

Klart med vd för Oslo-Stockholm 2.55

ARBETE

Jonas Karlsson blir vd för aktiebolaget Oslo-Stockholm 2.55, vars uppdrag är att driva och samordna arbetet för en snabb och driftssäker järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm.

Bolaget ägs gemensamt av kommunerna Örebro och Karlstad, Region Örebro län och Region Värmland. Jonas Karlsson är i dag chef för Socialdemokraternas kommunalrådskansli i Örebro län.

– Kopplingen mellan Oslo och Stockholm är kanske den viktigaste internationella näringslivskopplingen vi har i Sverige. Att bättre knyta samman de båda huvudstäderna och nå en restid på under tre timmar är definitivt möjligt, säger Jonas Karlsson i ett pressmeddelande.

Han tillträdde som vd för Oslo-Stockholm 2.55 den 1 september. De politiska uppdrag Karlsson har för socialdemokraterna kommer att avslutas successivt.

Bolaget ägs gemensamt av kommunerna Örebro och Karlstad, Region Örebro län och Region Värmland. Jonas Karlsson är i dag chef för Socialdemokraternas kommunalrådskansli i Örebro län.

– Kopplingen mellan Oslo och Stockholm är kanske den viktigaste internationella näringslivskopplingen vi har i Sverige. Att bättre knyta samman de båda huvudstäderna och nå en restid på under tre timmar är definitivt möjligt, säger Jonas Karlsson i ett pressmeddelande.

Han tillträdde som vd för Oslo-Stockholm 2.55 den 1 september. De politiska uppdrag Karlsson har för socialdemokraterna kommer att avslutas successivt.