2016-09-01 18:05

2016-09-01 18:05

"Med en styrelse ökar lönsamheten"

KARLSTAD: Stora Styrelsedagen arrangeras för fjärde gången

– Våga ta in en extern styrelse. Det vinner företaget på, säger Helena Wiktelius, projektledare för Stora Styrelsedagen.

Den 18 oktober äger Stora Styrelsedagen rum för fjärde gången i Värmland. Nytt för i år är att lokala och regionala föreläsare medverkar. Däribland Westmatics vd, Linda Take, och bolaget styrelseordförande, Torbjörn Joghed.

– En styrelse ska vara ett strategiskt bollplank som kan lyfta arbetet och föra verksamheten framåt, förklarar Linda Take.

– Det är bra att få in en mångfald i styrelsen och hitta de kompetenser som behövs i företaget, berättar Torbjörn Joghed.

Jämställdhet

Jan Thunberg, ordförande i StyrelseAkademien Värmland, lyfter fram vikten av jämställdhet.

– Vi vill gärna se att det är hälften kvinnor och hälften män. Då skulle det funka mycket bättre i många bolag. Och man ska inte vara rädd för att byta ut styrelsen ibland utifrån företagets behov, säger han.

Inför det värmländska bolaget Inissions börsnotering 2015 beslutade sig ägarna för att ta in en extern styrelse. Något de inte ångrar.

– Vi gick en kurs hos StyrelseAkademien och började sedan stämma av nätverket. Vi fick en lista på 40 personer, där 35 var män och fem kvinnor, och gjorde en gedigen rekryteringsprocess, berättar Inissions ägare, Fredrik Berghel.

Ekonomen Karin Skoglund är nu en av fem i Inissions styrelse.

– Det passar mig bra med struktur och att vara med och utveckla företaget, säger hon.

Ansvar och tid

Att vara med i en styrelse innebär hårt arbete, ansvar och tid. Minst tio dagar per år går åt till möten och att läsa in sig på företaget. Enligt Maria Stenberg, moderator under Stora Styrelsedagen, har intresset för externt styrelsearbete ökat.

– Att jobba professionellt med ägarfrågor och strategiska frågor ökar lönsamheten och omsättningen. Vi hoppas att fler ska känna att det inte är så läskigt att ta in en extern styrelse. Det är värt varenda krona i styrelsearvode, säger hon.

– En styrelse ger inte vara affärsmässig utveckling, utan även mänsklig, säger Helena Wiktelius, projektledare för Stora Styrelsedagen.

Den 18 oktober äger Stora Styrelsedagen rum för fjärde gången i Värmland. Nytt för i år är att lokala och regionala föreläsare medverkar. Däribland Westmatics vd, Linda Take, och bolaget styrelseordförande, Torbjörn Joghed.

– En styrelse ska vara ett strategiskt bollplank som kan lyfta arbetet och föra verksamheten framåt, förklarar Linda Take.

– Det är bra att få in en mångfald i styrelsen och hitta de kompetenser som behövs i företaget, berättar Torbjörn Joghed.

Jämställdhet

Jan Thunberg, ordförande i StyrelseAkademien Värmland, lyfter fram vikten av jämställdhet.

– Vi vill gärna se att det är hälften kvinnor och hälften män. Då skulle det funka mycket bättre i många bolag. Och man ska inte vara rädd för att byta ut styrelsen ibland utifrån företagets behov, säger han.

Inför det värmländska bolaget Inissions börsnotering 2015 beslutade sig ägarna för att ta in en extern styrelse. Något de inte ångrar.

– Vi gick en kurs hos StyrelseAkademien och började sedan stämma av nätverket. Vi fick en lista på 40 personer, där 35 var män och fem kvinnor, och gjorde en gedigen rekryteringsprocess, berättar Inissions ägare, Fredrik Berghel.

Ekonomen Karin Skoglund är nu en av fem i Inissions styrelse.

– Det passar mig bra med struktur och att vara med och utveckla företaget, säger hon.

Ansvar och tid

Att vara med i en styrelse innebär hårt arbete, ansvar och tid. Minst tio dagar per år går åt till möten och att läsa in sig på företaget. Enligt Maria Stenberg, moderator under Stora Styrelsedagen, har intresset för externt styrelsearbete ökat.

– Att jobba professionellt med ägarfrågor och strategiska frågor ökar lönsamheten och omsättningen. Vi hoppas att fler ska känna att det inte är så läskigt att ta in en extern styrelse. Det är värt varenda krona i styrelsearvode, säger hon.

– En styrelse ger inte vara affärsmässig utveckling, utan även mänsklig, säger Helena Wiktelius, projektledare för Stora Styrelsedagen.