2016-08-31 08:04

2016-08-31 08:04

Fler kan dömas för penningtvätt med ny lag

VÄRMLAND: "Det straffbara området har breddats"

Fler misstänkta fall av penningtvätt har anmälts efter 2014. Och för Åklagarmyndigheten innebär en lagändring att fler kan dömas för penningtvättsbrott.

Karin Sigstedt, kammaråklagare vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Stockholm, har tittat på omkring 50 domar inom den nya lagstiftningen kring penningtvättsbrott som kom 1 juli 2014.

– Tidigare blev man dömd för penninghäleri, och det kan man fortfarande bli åtalad för så länge brottet inte är preskriberat. När lagen ändrades skedde en breddning av det straffbara området. Vissa saker tydliggjordes. Nu krävs det bara att man kan visa att det handlar om brottslig verksamhet, berättar hon.

Narkotikatransport

Som exempel på detta nämner Sigstedt en dom från Skåne där tre personer färdades i en bil som stoppades. Det verkade röra sig om en narkotikatransport, men det hittades ingen narkotika. I stället hittades två miljoner kronor. Samtidigt markerade en narkotikahund mot bilen som visade sig innehålla lönnfack. Personerna i bilen hade vistats en kort tid i Sverige och allt visade på kända tillvägagångssätt för narkotikatransport.

– Enligt den gamla lagstiftningen om penninghäleri hade det varit svårt att få dem dömda. Nu krävdes det bara att man kunde visa att det handlade om brottslig verksamhet, och det ansågs kunna bevisas. De dömdes för penningtvättsbrott enligt den nya lagstiftningen, säger Karin Sigstedt.

Fler brottsmisstankar

Enligt den senaste årsredovisningen från Åklagarmyndigheten har antalet misstankar kring penningtvätt ökat sedan lagstiftningen ändrades. Och som Karin Sigstedt ser det har anpassningen till EU:s direktiv kring penningtvätt inneburit att man i större utsträckning kan dömas för brott.

Karin Sigstedt, kammaråklagare vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Stockholm, har tittat på omkring 50 domar inom den nya lagstiftningen kring penningtvättsbrott som kom 1 juli 2014.

– Tidigare blev man dömd för penninghäleri, och det kan man fortfarande bli åtalad för så länge brottet inte är preskriberat. När lagen ändrades skedde en breddning av det straffbara området. Vissa saker tydliggjordes. Nu krävs det bara att man kan visa att det handlar om brottslig verksamhet, berättar hon.

Narkotikatransport

Som exempel på detta nämner Sigstedt en dom från Skåne där tre personer färdades i en bil som stoppades. Det verkade röra sig om en narkotikatransport, men det hittades ingen narkotika. I stället hittades två miljoner kronor. Samtidigt markerade en narkotikahund mot bilen som visade sig innehålla lönnfack. Personerna i bilen hade vistats en kort tid i Sverige och allt visade på kända tillvägagångssätt för narkotikatransport.

– Enligt den gamla lagstiftningen om penninghäleri hade det varit svårt att få dem dömda. Nu krävdes det bara att man kunde visa att det handlade om brottslig verksamhet, och det ansågs kunna bevisas. De dömdes för penningtvättsbrott enligt den nya lagstiftningen, säger Karin Sigstedt.

Fler brottsmisstankar

Enligt den senaste årsredovisningen från Åklagarmyndigheten har antalet misstankar kring penningtvätt ökat sedan lagstiftningen ändrades. Och som Karin Sigstedt ser det har anpassningen till EU:s direktiv kring penningtvätt inneburit att man i större utsträckning kan dömas för brott.