2016-08-31 08:05

2016-08-31 08:05

Dömdes efter att ha lånat ut kontot

PENNINGTVÄTT: Fick pengar för att ta ut kontanter

I Värmland har en person dömts för penninghäleri sedan 2010. Personen lånade ut sitt bankkonto till en ytligt bekant och ”främjade därmed möjligheten till ett brottsligt förvärv”, enligt tingsrätten.

Vid Åklagarkammaren i Karlstad har man fått in totalt 71 misstänkta fall av penninghäleri och penningtvätt sedan 2010. Under 2013 var det en topp med 36 misstänkta fall.

– Men de 36 brottsmisstankarna från 2013 är enbart ett fåtal ärenden. Sifforna i sig är så låga att det inte går att dra några statistiska slutsatser om ökningar eller minskningar. En brottshändelse kan ha flera misstänkta personer knutna till sig, och en misstänkt person kan ha flera brottsmisstankar mot sig, meddelar statistikern Carolina Thulin vid Åklagarmyndigheten.

Få dömda

Vid tingsrätten i Karlstad var det ingen som dömdes för penninghäleri mellan 2010 och 2014. Efter lagändringen 2014 har det kommit två domar som båda rör den gamla brottsbenämningen penninghäleri.

I den ena domen ogillades åtalet mot den misstänkte. Där handlade det om en man som lånat ut sitt bankkonto till vänner som fått sätta in pengar på hans konto för att de hade skulder hos Kronofogden. Vännerna visade sig sedan ha tagit snabblån i hans namn och målsägande i saken var ett låneföretag.

Kunde inte styrkas

Tingsrätten slog fast att det objektivt rörde sig om penninghäleri eftersom mannen ställt sitt bankkonto till förfogande och att pengar som kommit från brottsligt förvärv överförts till hans konto. ”Det råder ingen tvekan om att detta har inneburit ett främjande av annans möjligheter att tillgodogöra sig ifrågavarande medel”, står det i domen. Men då det inte kunde styrkas att mannen insett att pengarna som överförts till hans konto, och sedan tagits ut av andra personer, åtkommits genom ett brottsligt förfarande ogillades åtalet.

Ersättning för uttag

I det andra fallet dömdes en man i 25-årsåldern för penninghäleri. Även i det fallet hade mannen låtit någon annan sätta in pengar på hans bankkonto. Mannen erbjöds sedan pengar, omkring 500 kronor åt gången, för att ta ut kontanter åt personen. Vid något tillfälle handlade det om 6 000 kronor som satts in.

Mannen angav att han inte kände till att pengarna kom från brottsligt förvärv, men tingsrätten gjorde en annan bedömning. ”Att låta en tidigare helt okänd person som man endast fått ett förnamn på använda sitt bankkonto för att undanhålla myndigheterna pengarna, torde för vem som helst innebära att varningsflagg reses”, står det i domen. Att mannen förmedlat pengar åtkomna genom brott och därmed främjat möjligheten till ett brottsligt förvärv bidrog till att han dömdes för nio tillfällen av penninghäleri.

Skyddstillsyn

I samma dom ansågs mannen vara skyldig till misshandel, dopningsbrott, narkotikabrott, rattfylleri, olovlig körning och brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Straffet blev skyddstillsyn. Han fick även genomgå behandling mot missbruk och betala drygt 36 000 kronor i skadestånd för sina brott.

Vid Åklagarkammaren i Karlstad har man fått in totalt 71 misstänkta fall av penninghäleri och penningtvätt sedan 2010. Under 2013 var det en topp med 36 misstänkta fall.

– Men de 36 brottsmisstankarna från 2013 är enbart ett fåtal ärenden. Sifforna i sig är så låga att det inte går att dra några statistiska slutsatser om ökningar eller minskningar. En brottshändelse kan ha flera misstänkta personer knutna till sig, och en misstänkt person kan ha flera brottsmisstankar mot sig, meddelar statistikern Carolina Thulin vid Åklagarmyndigheten.

Få dömda

Vid tingsrätten i Karlstad var det ingen som dömdes för penninghäleri mellan 2010 och 2014. Efter lagändringen 2014 har det kommit två domar som båda rör den gamla brottsbenämningen penninghäleri.

I den ena domen ogillades åtalet mot den misstänkte. Där handlade det om en man som lånat ut sitt bankkonto till vänner som fått sätta in pengar på hans konto för att de hade skulder hos Kronofogden. Vännerna visade sig sedan ha tagit snabblån i hans namn och målsägande i saken var ett låneföretag.

Kunde inte styrkas

Tingsrätten slog fast att det objektivt rörde sig om penninghäleri eftersom mannen ställt sitt bankkonto till förfogande och att pengar som kommit från brottsligt förvärv överförts till hans konto. ”Det råder ingen tvekan om att detta har inneburit ett främjande av annans möjligheter att tillgodogöra sig ifrågavarande medel”, står det i domen. Men då det inte kunde styrkas att mannen insett att pengarna som överförts till hans konto, och sedan tagits ut av andra personer, åtkommits genom ett brottsligt förfarande ogillades åtalet.

Ersättning för uttag

I det andra fallet dömdes en man i 25-årsåldern för penninghäleri. Även i det fallet hade mannen låtit någon annan sätta in pengar på hans bankkonto. Mannen erbjöds sedan pengar, omkring 500 kronor åt gången, för att ta ut kontanter åt personen. Vid något tillfälle handlade det om 6 000 kronor som satts in.

Mannen angav att han inte kände till att pengarna kom från brottsligt förvärv, men tingsrätten gjorde en annan bedömning. ”Att låta en tidigare helt okänd person som man endast fått ett förnamn på använda sitt bankkonto för att undanhålla myndigheterna pengarna, torde för vem som helst innebära att varningsflagg reses”, står det i domen. Att mannen förmedlat pengar åtkomna genom brott och därmed främjat möjligheten till ett brottsligt förvärv bidrog till att han dömdes för nio tillfällen av penninghäleri.

Skyddstillsyn

I samma dom ansågs mannen vara skyldig till misshandel, dopningsbrott, narkotikabrott, rattfylleri, olovlig körning och brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Straffet blev skyddstillsyn. Han fick även genomgå behandling mot missbruk och betala drygt 36 000 kronor i skadestånd för sina brott.

Misstänkta brott

Antalet brottsmisstanker om penninghäleri vid Åklagarkammaren i Karlstad:

2010: 3

2011: 2

2013: 36

Antalet brottsmisstanker om penningtvätt vid Åklagarkammaren i Karlstad:

2014: 9

2015: 7

Källa: Åklagarmyndigheten