2016-08-30 18:01

2016-08-31 09:01

Gruvön ett steg närmare miljardsatsning

GRUMS: Kommunstyrelsen har godkänt ändringen av detaljplanen för Gruvöns bruk

Gruvöns bruk är ett steg närmre en eventuell framtida miljardsatsning på en ny kartongmaskin. Under tisdagen klubbades en ändring av detaljplanen som möjliggör byggplanerna.

Som NWT skrivit om tidigare har Billerud Korsnäs planer på att bygga en ny kartongmaskin på Gruvöns bruk i Grums. Beslut om en eventuell maskin kan tidigast tas av bolagets styrelse i slutet av året.

– Om det blir ett positivt beslut så kan förberedande markarbeten påbörjas strax efter årsskiftet. Det beräknas ta cirka två år att bygga lokaler och maskinen från det att beslut tas, säger Mia Sundvisson, kommunikationsansvarig på Gruvöns bruk.

Under tisdagen kom ett positivt besked från Grums kommun när kommunstyrelsen godkände en ändring av detaljplanen för bruket.

– Det innebär att byggnaden kan bli några meter högre och längre än tidigare plan tillät, berättar Kjell Nyström, stadsarkitekt på Grums kommun.

Få synpunkter

Förslaget på ändringen av detaljplanen var utställd för granskning hos kommunen mellan 4 och 26 augusti. Under den perioden inkom inte en enda synpunkt från allmänheten.

– Vi fick en synpunkten tidigare, i juni, från en invånare som tyckte att det var okej. Grums medborgare är positiva till planändringen. Länsstyrelsen är de enda som kommit med en synpunkt. De är okej med planerna, men vi ska fila lite på formuleringar och lägga till en planbestämmelse om byggnadstekniska detaljer, säger Kjell Nyström.

Härnäst ska byggplanerna förhandlas med Miljödomstolen 6- 7 september.

– Deras beslut fattas i november eller december i år och gäller produktionstillstånd och utsläppsvillkor, säger Mia Sundvisson.

400 meter lång

Den eventuella kartongmaskinen skulle innebära en satsning på flera miljarder kronor för Billerud Korsnäs. Den nya byggnaden är planerad att bli omkring 400 meter lång, varav maskinen i sig är över 300 meter.

– Det är en oerhört viktig satsning som Billerud Korsnäs i så fall gör i Grums kommun. Det handlar ju om Grums framtid. Det skulle säkerställa jobb 30-40 år framåt. Jag kan inte vara annat än positiv till det, säger Leif Haraldsson (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Om kartongmaskinen byggs kommer flera anställda på Gruvöns bruk få sluta. Något som blir en utmaning för kommunen.

– Det gäller att skapa nya arbetstillfällen. Vi utgår från att ett hundratal kommer behöva nya jobb. Vi har ändå tid på oss. Den eventuella maskinen ska stå klar 2019 eller 2020. Och det skulle bli en oerhörd utmaning under byggnationstiden, med många byggare som behöver boende och mat. Det kan skapa jobb, åtminstone temporärt. Det gäller att dra nytta av det, säger Leif Haraldsson.

Som NWT skrivit om tidigare har Billerud Korsnäs planer på att bygga en ny kartongmaskin på Gruvöns bruk i Grums. Beslut om en eventuell maskin kan tidigast tas av bolagets styrelse i slutet av året.

– Om det blir ett positivt beslut så kan förberedande markarbeten påbörjas strax efter årsskiftet. Det beräknas ta cirka två år att bygga lokaler och maskinen från det att beslut tas, säger Mia Sundvisson, kommunikationsansvarig på Gruvöns bruk.

Under tisdagen kom ett positivt besked från Grums kommun när kommunstyrelsen godkände en ändring av detaljplanen för bruket.

– Det innebär att byggnaden kan bli några meter högre och längre än tidigare plan tillät, berättar Kjell Nyström, stadsarkitekt på Grums kommun.

Få synpunkter

Förslaget på ändringen av detaljplanen var utställd för granskning hos kommunen mellan 4 och 26 augusti. Under den perioden inkom inte en enda synpunkt från allmänheten.

– Vi fick en synpunkten tidigare, i juni, från en invånare som tyckte att det var okej. Grums medborgare är positiva till planändringen. Länsstyrelsen är de enda som kommit med en synpunkt. De är okej med planerna, men vi ska fila lite på formuleringar och lägga till en planbestämmelse om byggnadstekniska detaljer, säger Kjell Nyström.

Härnäst ska byggplanerna förhandlas med Miljödomstolen 6- 7 september.

– Deras beslut fattas i november eller december i år och gäller produktionstillstånd och utsläppsvillkor, säger Mia Sundvisson.

400 meter lång

Den eventuella kartongmaskinen skulle innebära en satsning på flera miljarder kronor för Billerud Korsnäs. Den nya byggnaden är planerad att bli omkring 400 meter lång, varav maskinen i sig är över 300 meter.

– Det är en oerhört viktig satsning som Billerud Korsnäs i så fall gör i Grums kommun. Det handlar ju om Grums framtid. Det skulle säkerställa jobb 30-40 år framåt. Jag kan inte vara annat än positiv till det, säger Leif Haraldsson (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Om kartongmaskinen byggs kommer flera anställda på Gruvöns bruk få sluta. Något som blir en utmaning för kommunen.

– Det gäller att skapa nya arbetstillfällen. Vi utgår från att ett hundratal kommer behöva nya jobb. Vi har ändå tid på oss. Den eventuella maskinen ska stå klar 2019 eller 2020. Och det skulle bli en oerhörd utmaning under byggnationstiden, med många byggare som behöver boende och mat. Det kan skapa jobb, åtminstone temporärt. Det gäller att dra nytta av det, säger Leif Haraldsson.