2016-07-21 16:42

2016-07-21 16:42

Få företag anmäler brott

ARBETE: Var tredje företag har drabbats under de senast fem åren

Var tredje företag har blivit utsatt för brott de senaste fem åren. Samtidigt är det bara lite drygt hälften, 55 procent, av de drabbade som anmäler varje gång.

16 procent av de brottsdrabbade företagarna anmäler aldrig brotten. Det visar en undersökning från organisationen Företagarna.

Inbrott, bluffakturor och skadegörelse är de brott som företagarna utsätts för mest. En orsak till att så få företagare anmäler är att de upplever att polisen inte agerar tillräckligt snabbt. Åtta av tio anser även att polisens arbete inte leder till att brottet klaras upp.

– Det får inte vara så att 80 procent av brotten inte klaras upp. De här brotten kostar samhället miljontals kronor varje år, säger Företagarnas vd Günther Mårder.

16 procent av de brottsdrabbade företagarna anmäler aldrig brotten. Det visar en undersökning från organisationen Företagarna.

Inbrott, bluffakturor och skadegörelse är de brott som företagarna utsätts för mest. En orsak till att så få företagare anmäler är att de upplever att polisen inte agerar tillräckligt snabbt. Åtta av tio anser även att polisens arbete inte leder till att brottet klaras upp.

– Det får inte vara så att 80 procent av brotten inte klaras upp. De här brotten kostar samhället miljontals kronor varje år, säger Företagarnas vd Günther Mårder.