2016-06-29 09:44

2016-06-29 09:51

Sågverket kan expandera

GRUMS

Stora Enso utvärderar just nu en expansion vid Gruvöns sågverk i Grums. I slutet av året står det klart om koncernen storsatsar omkring 300 miljoner kronor i en ny produktionsenhet för korslimmat trä eller inte.

Skogskoncernen Stora Enso överväger att satsa 30–34 miljoner euro, motsvarande 280–320 miljoner kronor, på en ny produktionsenhet för korslimmat trä (CLT). Om enheten byggs ska den ligga i anslutning till Stora Ensos sågverksanläggning på Gruvön.

– Vår målsättning är att utöka CLT-kapacitet där det är geografiskt fördelaktigt i förhållande till våra viktigaste marknader. Bruket på Gruvön har valts på grund av fördelaktiga logistikförhållanden och säkrad tillgång på råmaterial, säger Jari Suominen, divisionschef för Wood Products, i ett pressmeddelande.

Enligt Stora Enso har en mindre förstudie gjorts som stödjer en fortsatt utvärderingsprocess. Denna vidare förstudie har nu inletts och ska vara klar i slutet av 2016. Där utvärderas lönsamhet, integrationsfördelar och möjligheterna att bygga produktionsenheten.

– Målet är att vi med vårt nya konkurrenskraftiga byggnadsmaterial ska ta marknadsandelar från konkurrerande material i byggsektorn. Beslut om eventuell utbyggnad av anläggningen på Gruvön kommer att tas så snart förstudien är klar, säger Jari Suominen.

Utbyggnaden skulle innebära en ökning av produktionen på sågverket med ungefär 75 000 kubikmeter korslimmat trä per år.

För närvarande har Stora Ensos anläggning på Gruvön en årlig kapacitet på 370 000 kubikmeter av sågade trävaror, varav 150 000 kubikmeter utgörs av ytterligare förädlade träprodukter. Vid bruket produceras också 100 000 ton pellets per år. Sågverket på Gruvöns bruk har 115 anställda.

Skogskoncernen Stora Enso överväger att satsa 30–34 miljoner euro, motsvarande 280–320 miljoner kronor, på en ny produktionsenhet för korslimmat trä (CLT). Om enheten byggs ska den ligga i anslutning till Stora Ensos sågverksanläggning på Gruvön.

– Vår målsättning är att utöka CLT-kapacitet där det är geografiskt fördelaktigt i förhållande till våra viktigaste marknader. Bruket på Gruvön har valts på grund av fördelaktiga logistikförhållanden och säkrad tillgång på råmaterial, säger Jari Suominen, divisionschef för Wood Products, i ett pressmeddelande.

Enligt Stora Enso har en mindre förstudie gjorts som stödjer en fortsatt utvärderingsprocess. Denna vidare förstudie har nu inletts och ska vara klar i slutet av 2016. Där utvärderas lönsamhet, integrationsfördelar och möjligheterna att bygga produktionsenheten.

– Målet är att vi med vårt nya konkurrenskraftiga byggnadsmaterial ska ta marknadsandelar från konkurrerande material i byggsektorn. Beslut om eventuell utbyggnad av anläggningen på Gruvön kommer att tas så snart förstudien är klar, säger Jari Suominen.

Utbyggnaden skulle innebära en ökning av produktionen på sågverket med ungefär 75 000 kubikmeter korslimmat trä per år.

För närvarande har Stora Ensos anläggning på Gruvön en årlig kapacitet på 370 000 kubikmeter av sågade trävaror, varav 150 000 kubikmeter utgörs av ytterligare förädlade träprodukter. Vid bruket produceras också 100 000 ton pellets per år. Sågverket på Gruvöns bruk har 115 anställda.