2016-06-27 10:23

2016-06-27 10:23

Gränsarbete ska integreras

VÄRMLAND

Under tre år, med en total budget på 1 396 516 euro, ska de norska och svenska arbetsmarknaderna bli mer integrerade genom ett samarbete mellan flera norska och svenska parter.

Länsstyrelsen i Värmlands län har beviljats medel från EU-programmet Interreg Sverige Norge. Syftet med projektet ”Gränsmöjligheter - en 161 mil integrerad arbetsmarknad längs den svensk-norska gränsen” är bland annat att lösa gränshinder och ge företag större kunskap om hur de kan växa på internationella marknader.

Länsstyrelsen i Värmlands län har beviljats medel från EU-programmet Interreg Sverige Norge. Syftet med projektet ”Gränsmöjligheter - en 161 mil integrerad arbetsmarknad längs den svensk-norska gränsen” är bland annat att lösa gränshinder och ge företag större kunskap om hur de kan växa på internationella marknader.