2016-05-25 06:00

2016-05-25 08:19

Johnny Lindéns svar på Anita Teunissens frågor

Stafetten-svar

1. Vad är IR-terapi?

– IR-terapi kallas numera för IR-Impuls Akupunkt terapi och är en behandlingsform för hästar som knyter samman österländsk akupunktur med västerländsk teknik.

2. Hur används det?

– Jag behandlar hästar med akupunktur. Istället för nålar stimulerar jag akupunkturpunkterna med ett instrument som avger ett långvågigt pulserande infrarött ljus på olika frekvenser. Det ger goda resultat vid behandling av muskelligament och senskador, si-ledsproblem,sträckningar och inflammatoriska tillstånd. Minskar konvalescens med 60 procent, ökar blodcirkulation och cellaktiviteten i det avsedda behandlingsområdet. Ger också goda resultat på inre störningar typ njur-, mag- och tarmbesvär samt luftvägsproblem.

3. Är det bara för hästar?

– Jag behandlar hästar och hundar men det fungerar även på människor.

4. Hur fick du idén att starta verksamheten?

– 2005 gick jag en utbildning till avslappningspedagog i Hagfors och min lärare, Rita Nilsson, talade om för mig att det fanns en utbildning i södra Sverige till IR-terapeut som jag borde gå, och så blev det.

5. Vad är dina tankar kring alternativa behandlingsmetoder?

– Det är ett stort område som jag inte känner så mycket till om förutom det jag själv håller på med. Jag vill helst att en veterinär varit till hästen först innan jag kommer och gör mitt.

1. Vad är IR-terapi?

– IR-terapi kallas numera för IR-Impuls Akupunkt terapi och är en behandlingsform för hästar som knyter samman österländsk akupunktur med västerländsk teknik.

2. Hur används det?

– Jag behandlar hästar med akupunktur. Istället för nålar stimulerar jag akupunkturpunkterna med ett instrument som avger ett långvågigt pulserande infrarött ljus på olika frekvenser. Det ger goda resultat vid behandling av muskelligament och senskador, si-ledsproblem,sträckningar och inflammatoriska tillstånd. Minskar konvalescens med 60 procent, ökar blodcirkulation och cellaktiviteten i det avsedda behandlingsområdet. Ger också goda resultat på inre störningar typ njur-, mag- och tarmbesvär samt luftvägsproblem.

3. Är det bara för hästar?

– Jag behandlar hästar och hundar men det fungerar även på människor.

4. Hur fick du idén att starta verksamheten?

– 2005 gick jag en utbildning till avslappningspedagog i Hagfors och min lärare, Rita Nilsson, talade om för mig att det fanns en utbildning i södra Sverige till IR-terapeut som jag borde gå, och så blev det.

5. Vad är dina tankar kring alternativa behandlingsmetoder?

– Det är ett stort område som jag inte känner så mycket till om förutom det jag själv håller på med. Jag vill helst att en veterinär varit till hästen först innan jag kommer och gör mitt.