2016-05-24 19:25

2016-05-24 19:25

Uppåt för Munkfors – ned för Kristinehamn

VÄRMLAND: Stora förändringar i företagsklimatet

Munkfors kommun förbättrar sig näst bäst i hela landet när det gäller sammanfattande omdömet av företagsklimatet. Det visar Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet i kommunerna.
– Det är bara att gratulera företagarna i Munkfors att vara verksamma i en kommun som gör verkstad av dialogen, säger Urban Svanberg, regionchef för Svenskt Näringsliv Värmland.

Munkfors kommun har gjort en fantastisk resa. Ökningen från föregående års enkät är stor. Dessutom förbättrar sig Munkfors i nästan alla enkätfrågorna.

– Det här är nog den största uppryckningen någonsin för företagsklimatet i Värmland.

Ljuv musik

För kommunalrådet Mathias Lindquist, (S), Munkfors kommun, är detta ljuv musik.

– Det här är riktigt stort. Det visar att den ambition vi haft att föra en bra dialog med företagarna, se över attityder och bemötande samt ordna så att de lokala upphandlingarna fungerar har gett resultat. Nu gäller det för oss att inte tappa tempo utan fortsätta att ha en bra dialog med företagen.

Mathias Lindqvist har tidigare varit egen företagare och han har också jobbat som ombudsman i IF Metall

– Något från den tiden har jag väl fått med mig in i det politiska livet.

Uppskattat

Pernilla Melén är vd i Munkforssågar.

– Vi har på senare tid sett hur informationen och dialogen har förbättrats. Företagen är sedda oavsett storlek. Vad jag förstått har kommunen skapat kontinuitet i företagsbesöken, något som blivit uppskattat.

2008 var dialogen mellan företagarna och kommunledningen näst intill obefintlig, Därefter har Munkfors kommun klättar ordentligt i de årliga enkäterna.

Överraskning

Till hösten kommer rankingen och det torde stå klart att Munkfors kommun blandar sig i tätstriden.

– Jag vill inte gå händelserna i förväg, men det skulle inte förvåna om Sunne, Hammarö och Karlstad, som låg i täten 2015, får sig en ordentlig match av Munkfors, säger Urban Svanberg.

I enkätundersökningen höjer i år åtta värmländska kommuner sitt betyg i frågan om det sammanfattande omdömet. Sämst har det gått för Kristinehamns kommun som tappat mark i frågan om sammanfattande omdöme. Detsamma gäller politikernas och tjänstemännens bemötande.

– Kristinehamn har en tuff resa framför sig, men kom ihåg att företagsklimatet är färskvara. Det går att förbättra sig, säger Urban Svanberg.

Negativt i Karlstad

Även Karlstads kommun har försämrat sin position, inte minst när det gäller hanteringen av upphandlingsfrågorna.

Urban Svanberg sammanfattar:

– Ett bra företagsklimat kan varken företag eller kommuner ordna var för sig. Det handlar i grunden om en bra dialog och förmågan att göra verkstad av det som diskuteras.

1 538 företagare i Värmland deltog i enkäten.

Munkfors kommun har gjort en fantastisk resa. Ökningen från föregående års enkät är stor. Dessutom förbättrar sig Munkfors i nästan alla enkätfrågorna.

– Det här är nog den största uppryckningen någonsin för företagsklimatet i Värmland.

Ljuv musik

För kommunalrådet Mathias Lindquist, (S), Munkfors kommun, är detta ljuv musik.

– Det här är riktigt stort. Det visar att den ambition vi haft att föra en bra dialog med företagarna, se över attityder och bemötande samt ordna så att de lokala upphandlingarna fungerar har gett resultat. Nu gäller det för oss att inte tappa tempo utan fortsätta att ha en bra dialog med företagen.

Mathias Lindqvist har tidigare varit egen företagare och han har också jobbat som ombudsman i IF Metall

– Något från den tiden har jag väl fått med mig in i det politiska livet.

Uppskattat

Pernilla Melén är vd i Munkforssågar.

– Vi har på senare tid sett hur informationen och dialogen har förbättrats. Företagen är sedda oavsett storlek. Vad jag förstått har kommunen skapat kontinuitet i företagsbesöken, något som blivit uppskattat.

2008 var dialogen mellan företagarna och kommunledningen näst intill obefintlig, Därefter har Munkfors kommun klättar ordentligt i de årliga enkäterna.

Överraskning

Till hösten kommer rankingen och det torde stå klart att Munkfors kommun blandar sig i tätstriden.

– Jag vill inte gå händelserna i förväg, men det skulle inte förvåna om Sunne, Hammarö och Karlstad, som låg i täten 2015, får sig en ordentlig match av Munkfors, säger Urban Svanberg.

I enkätundersökningen höjer i år åtta värmländska kommuner sitt betyg i frågan om det sammanfattande omdömet. Sämst har det gått för Kristinehamns kommun som tappat mark i frågan om sammanfattande omdöme. Detsamma gäller politikernas och tjänstemännens bemötande.

– Kristinehamn har en tuff resa framför sig, men kom ihåg att företagsklimatet är färskvara. Det går att förbättra sig, säger Urban Svanberg.

Negativt i Karlstad

Även Karlstads kommun har försämrat sin position, inte minst när det gäller hanteringen av upphandlingsfrågorna.

Urban Svanberg sammanfattar:

– Ett bra företagsklimat kan varken företag eller kommuner ordna var för sig. Det handlar i grunden om en bra dialog och förmågan att göra verkstad av det som diskuteras.

1 538 företagare i Värmland deltog i enkäten.