2016-04-21 15:58

2016-04-21 15:58

Miljonregn över bönderna

VÄRMLAND: 8,4 miljoner kronor i bankutdelning

Värmländska jord- och skogsbrukare får för 2015 8,4 miljoner kronor i utdelning från Landshypotek Bank. Totalt delar banken ut 149 miljoner kronor till sina ägare.
– Vi fortsätter stå för goda resultat som möjliggör utdelning till våra ägare. säger Liza Nyberg, vd i Landshypotek Bank.

Rörelseresultatet för banken uppgick till 330 miljoner kronor. Utdelningen sker utifrån den insats som respektive medlem har i Landshypotek. I maj delas pengarna ut.

– För oss är det en tidig julklapp. Vinsten går tillbaka till oss låntagare. Därmed är pengarna kvar inom näringen. Utdelningen är ett bra tillskott för fortsatt utvecklat företagande och boende på landsbygden, säger Lars Öhman, ordförande i ägarföreningen Landshypotek Ekonomisk Förening.

Landshypotek Bank ägs av sina medlemmar. Totalt har banken 42 000 medlemmar. De senaste fyra åren har Landshypotek delat ut närmare 600 miljoner kronor till sina ägare.

Rörelseresultatet för banken uppgick till 330 miljoner kronor. Utdelningen sker utifrån den insats som respektive medlem har i Landshypotek. I maj delas pengarna ut.

– För oss är det en tidig julklapp. Vinsten går tillbaka till oss låntagare. Därmed är pengarna kvar inom näringen. Utdelningen är ett bra tillskott för fortsatt utvecklat företagande och boende på landsbygden, säger Lars Öhman, ordförande i ägarföreningen Landshypotek Ekonomisk Förening.

Landshypotek Bank ägs av sina medlemmar. Totalt har banken 42 000 medlemmar. De senaste fyra åren har Landshypotek delat ut närmare 600 miljoner kronor till sina ägare.