2013-12-09 17:18

2015-01-13 23:53

Billerud Korsnäs får nya ägare

SKOGSINDUSTRIN: Kinnevik säljer och Frapag blir störst

Nu lämnar Kinnevik skogsindustrin och säljer hela aktieinnehavet i Billerud Korsnäs, totalt 52 miljoner aktier, till AMF Försäkring, Fjärde AP-fonden, Alecta samt fyra större svenska aktiefonder. Prislappen uppgår till 3,7 miljarder kronor.
– Vi lämnar över till stora och långsiktiga finansiella institutioner, vilket säkrar en stabilitet för bolaget. Vi kommer att använda pengarna till att utveckla våra innehav och göra nya investeringar inom telekom, finansiella tjänster, online och media, säger Mia Brunell Livfors, vd i Kinnevik.

Det här betyder att Billerud Korsnäs får en ny huvudägare i tyska Frapag AG, som efter den nu aviserade affären får 15,5 procent av rösterna. Frapag AG var före samgåendet mellan Korsnäs och Billerud störste ägaren i Billerud.

Hannu Ryöppönen är styrelseordförande i Billerud Korsnäs. Han ser positivt på affären.

– Det är glädjande att se intresset för Billerud Korsnäsaktien och att den långsiktiga institutionella ägarkretsen nu förstärks ytterligare till följd av de transaktioner som genomförts.

Långsiktighet

Han säger vidare att för Billerud Korsnäs fortsätter det intensiva arbetet med att genomföra de rätta strategierna i vart och ett av de olika marknadssegmenten. Allt för att uppnå en sund, hållbar tillväxt och samtidigt skapa ett långsiktigt aktieägarvärde.

Att Kinnevik nu lämnar skogsindustrin innebär att en era går i graven. Kinneviks första investering genomfördes i Korsnäs Sågverks AB. Hugo Stenbeck ledde under en lång period uppgången för Korsnäs och Kinnevik. När Jan Stenbeck i början av 1980-talet tog över vd-posten i Kinnevik inleddes stora investeringar i andra branscher än skogsindustrin. I dag är Christina Stenbeck ordförande i Kinnevik.

Efter den nu genomföra transaktionen kommer Kinnevik att ha en nettokassa på cirka tre miljarder kronor. Kinneviks förväntade utdelning kommer inte att påverkas av den nu genomförda affären.

Det här betyder att Billerud Korsnäs får en ny huvudägare i tyska Frapag AG, som efter den nu aviserade affären får 15,5 procent av rösterna. Frapag AG var före samgåendet mellan Korsnäs och Billerud störste ägaren i Billerud.

Hannu Ryöppönen är styrelseordförande i Billerud Korsnäs. Han ser positivt på affären.

– Det är glädjande att se intresset för Billerud Korsnäsaktien och att den långsiktiga institutionella ägarkretsen nu förstärks ytterligare till följd av de transaktioner som genomförts.

Långsiktighet

Han säger vidare att för Billerud Korsnäs fortsätter det intensiva arbetet med att genomföra de rätta strategierna i vart och ett av de olika marknadssegmenten. Allt för att uppnå en sund, hållbar tillväxt och samtidigt skapa ett långsiktigt aktieägarvärde.

Att Kinnevik nu lämnar skogsindustrin innebär att en era går i graven. Kinneviks första investering genomfördes i Korsnäs Sågverks AB. Hugo Stenbeck ledde under en lång period uppgången för Korsnäs och Kinnevik. När Jan Stenbeck i början av 1980-talet tog över vd-posten i Kinnevik inleddes stora investeringar i andra branscher än skogsindustrin. I dag är Christina Stenbeck ordförande i Kinnevik.

Efter den nu genomföra transaktionen kommer Kinnevik att ha en nettokassa på cirka tre miljarder kronor. Kinneviks förväntade utdelning kommer inte att påverkas av den nu genomförda affären.

  • Jonny Ohlsson

null
null
null