2013-11-08 06:00

2015-01-13 23:33

WEBB-TV: Löjfiske på Vänern

Stenkalles grund

Göran Fransson är bekymrad för hur löjfisket har startat.

Under två höstmånader ska största delen av fiskeinkomsterna dras in. Men i år har det varit glest med silverbland i näten.

Under två höstmånader ska största delen av fiskeinkomsterna dras in. Men i år har det varit glest med silverbland i näten.

null
null
null