2016-08-05 06:00

2016-08-05 10:20

Sexenkät men ingen äldreplan

När Ronald Reagan vann presidentvalet i USA 1980 var han 69 år. Under valkampanjen hade hans ålder diskuterats. Kritiker hävdade att han var för gammal. Om några månader är det på nytt presidentval i USA. De två stora partiernas kandidater är bägge 69 år. Knappast någon diskuterar deras ålder. Något har hänt.

En brittisk undersökning hävdar att det är allt vanligare att 65-plussare börjar med bergbestigning eller skärmflygning. I senaste upplagan av Stockholm Marathon deltog en 92-åring. Så dramatiskt behöver det inte vara. Det kan räcka med att börja litet smått med travsport. Eller börja köra passagerarbåt. Kanske något annat. En del av oss 40-talister är förstås privilegierade.

Det är skillnad på oss. Nästan en kvarts miljon pensionärer i Sverige lever under EU:s gräns för fattigdom. Det betyder att innan hyran är betald har de mindre än 11 000 kronor i månaden. Andelen äldre som ansökt om äldreförsörjningsstöd har nästan fördubblats sedan 2006. Ett mått på pensionärsfattigdomen är hjälpverksamheterna på till exempel Stockholms och Göteborgs stadsmissioner. I huvudstaden har äldrecentrets årliga besökare ökat från drygt 3000 till över 11000 pensionärer. Jag skulle svälta, om inte Stadsmissionen fanns, svarade en pensionär när SVT gjorde reportage. Fattigdomen blir också tydlig för den som passerar S:t Clara kyrka i Stockholm vid lunchtid en vanlig vardag. Kön till soppan är lång.

Arbetslöshet, låg lön, sjukdom och ofrivillig deltid ger fattigpension. För kvinnor i vårdyrken med låg lön gäller låg pension efter 65. 70 procent av Kommunals kvinnliga medlemmar är således beroende av garantipensionen. Det kommer inte att bli bättre, om inte pensionssystemet tillförs mer pengar. Hittills har de flesta partierna i riksdagen ställt sig kallsinniga till detta. Men pensionärerna har rösträtt. De också.

Vi lever hur som helst längre och är friskare långt upp i åldrarna. Men så småningom hinner åren ikapp oss. Ålderspyramiden visar fler och fler mycket gamla. Vilket kommer att ställa stora krav på vård och omsorg. Kommuner och landsting kan räkna med kraftigt ökande kostnader. Det finns prognoser som visar att antalet äldre med alzheimer kommer att fördubblas under överskådlig tid. Till skillnad från de andra nordiska länderna saknar Sverige en plan för fortsatt forskning och omsorg om dessa sjuka.

Men i Sverige har regeringen i alla fall utlovat en utredning om folkets sexvanor.

Lennart Widing

hovpredikant Tydjebyn

 

 

 

 

 

 

 

En brittisk undersökning hävdar att det är allt vanligare att 65-plussare börjar med bergbestigning eller skärmflygning. I senaste upplagan av Stockholm Marathon deltog en 92-åring. Så dramatiskt behöver det inte vara. Det kan räcka med att börja litet smått med travsport. Eller börja köra passagerarbåt. Kanske något annat. En del av oss 40-talister är förstås privilegierade.

Det är skillnad på oss. Nästan en kvarts miljon pensionärer i Sverige lever under EU:s gräns för fattigdom. Det betyder att innan hyran är betald har de mindre än 11 000 kronor i månaden. Andelen äldre som ansökt om äldreförsörjningsstöd har nästan fördubblats sedan 2006. Ett mått på pensionärsfattigdomen är hjälpverksamheterna på till exempel Stockholms och Göteborgs stadsmissioner. I huvudstaden har äldrecentrets årliga besökare ökat från drygt 3000 till över 11000 pensionärer. Jag skulle svälta, om inte Stadsmissionen fanns, svarade en pensionär när SVT gjorde reportage. Fattigdomen blir också tydlig för den som passerar S:t Clara kyrka i Stockholm vid lunchtid en vanlig vardag. Kön till soppan är lång.

Arbetslöshet, låg lön, sjukdom och ofrivillig deltid ger fattigpension. För kvinnor i vårdyrken med låg lön gäller låg pension efter 65. 70 procent av Kommunals kvinnliga medlemmar är således beroende av garantipensionen. Det kommer inte att bli bättre, om inte pensionssystemet tillförs mer pengar. Hittills har de flesta partierna i riksdagen ställt sig kallsinniga till detta. Men pensionärerna har rösträtt. De också.

Vi lever hur som helst längre och är friskare långt upp i åldrarna. Men så småningom hinner åren ikapp oss. Ålderspyramiden visar fler och fler mycket gamla. Vilket kommer att ställa stora krav på vård och omsorg. Kommuner och landsting kan räkna med kraftigt ökande kostnader. Det finns prognoser som visar att antalet äldre med alzheimer kommer att fördubblas under överskådlig tid. Till skillnad från de andra nordiska länderna saknar Sverige en plan för fortsatt forskning och omsorg om dessa sjuka.

Men i Sverige har regeringen i alla fall utlovat en utredning om folkets sexvanor.

Lennart Widing

hovpredikant Tydjebyn