2016-09-01 06:00

2016-09-01 06:00

Tornborg hänvisar till rapport som inte publicerats

Vindkraft: Viktigt att det finns stöd i slutsatserna

I en PD-insändare 27/8 hänvisar Peter Tornborg till en rapport från SLU gällande vindkraft och renar. Vad han glömmer att nämna är att denna rapport faktiskt inte publicerats.

Forskningen är gjord inom Vindval, ett kunskapsprogram som drivs av Naturvårdsverket på uppdrag av Energimyndigheten. I Vindval ingår en referensgrupp som består av sakkunniga inom relevanta områden och som har i uppdrag att granska rapporter.

Vindval har valt att inte publicera rapporten ”Renar och vindkraft 2” på grund av att det råder oenigheter kring vilka slutsatser som kan dras. Tornborg baserar därmed sina negativa åsikter om vindkraftens utbyggnad på en opublicerad rapport.

Vindvals uppgift är att ta fram underlag som ska underlätta för de som fattar beslut om vindkraft. Det är viktigt att det finns stöd för slutsatserna i den forskning som publiceras, oavsett vilket område forskningen gäller.

Charlotte Unger Larson

vd Svensk Vindenergi

I en PD-insändare 27/8 hänvisar Peter Tornborg till en rapport från SLU gällande vindkraft och renar. Vad han glömmer att nämna är att denna rapport faktiskt inte publicerats.

Forskningen är gjord inom Vindval, ett kunskapsprogram som drivs av Naturvårdsverket på uppdrag av Energimyndigheten. I Vindval ingår en referensgrupp som består av sakkunniga inom relevanta områden och som har i uppdrag att granska rapporter.

Vindval har valt att inte publicera rapporten ”Renar och vindkraft 2” på grund av att det råder oenigheter kring vilka slutsatser som kan dras. Tornborg baserar därmed sina negativa åsikter om vindkraftens utbyggnad på en opublicerad rapport.

Vindvals uppgift är att ta fram underlag som ska underlätta för de som fattar beslut om vindkraft. Det är viktigt att det finns stöd för slutsatserna i den forskning som publiceras, oavsett vilket område forskningen gäller.

Charlotte Unger Larson

vd Svensk Vindenergi