2016-09-01 06:00

2016-09-01 06:00

Konstverket är gömt i en trappuppgång

Gåva: Förtjänar bättre plats

När Ekbackens sjukhem invigdes 1963 erhöll sjukhemmet en gåva av Tössbo kommun, ett konsthantverk utfört av konstsmeden Herbert Fernelius, Tösse. Motivet, som är utfört i järn, anknyter till vår bygd, dess sjukvård, industri och övrig verksamhet. Ritningen utfördes av arkitekt Harry Almer, Vänersborg.

Man kan inte undgå att känna en djup beundran över det Fernelius åstadkommit med det hårda materialet. Samtidigt ger det en dokumenterad bild av vår bygd.

Gåvan kom att placeras i en trappuppgång mellan två våningar. Det anses av många att den bör flyttas till en plats där den får den uppmärksamhet den förtjänar.

Det bör även finnas information om konstnären. Detta skall finnas vid konstverket, var det än är placerat.

Karl-Erik Waern

När Ekbackens sjukhem invigdes 1963 erhöll sjukhemmet en gåva av Tössbo kommun, ett konsthantverk utfört av konstsmeden Herbert Fernelius, Tösse. Motivet, som är utfört i järn, anknyter till vår bygd, dess sjukvård, industri och övrig verksamhet. Ritningen utfördes av arkitekt Harry Almer, Vänersborg.

Man kan inte undgå att känna en djup beundran över det Fernelius åstadkommit med det hårda materialet. Samtidigt ger det en dokumenterad bild av vår bygd.

Gåvan kom att placeras i en trappuppgång mellan två våningar. Det anses av många att den bör flyttas till en plats där den får den uppmärksamhet den förtjänar.

Det bör även finnas information om konstnären. Detta skall finnas vid konstverket, var det än är placerat.

Karl-Erik Waern