2016-08-27 06:00

2016-08-27 06:00

Skrämmande beslut om vindkraftverken

UNDERSÖKNING: Renarna vägrar beta

Turbiner

I radions luncheko den 24 augusti presenterades en färsk undersökning som påvisar vindkraftsverks negativa inverkan på rennäringen. Renarna vägrar beta i närheten av vindkraftverken. Inte ens så länge de syns på mycket långt avstånd. Människor förväntas däremot tåla detta.

Åmåls kommun och Länsstyrelsen har trots massiva protester godkänt exploatering av en vindkraftpark med sex stycken 180 meter höga turbiner mycket nära tätorten Fengersfors, med 300 invånare.

Skrämmande.

Peter Tornborg

I radions luncheko den 24 augusti presenterades en färsk undersökning som påvisar vindkraftsverks negativa inverkan på rennäringen. Renarna vägrar beta i närheten av vindkraftverken. Inte ens så länge de syns på mycket långt avstånd. Människor förväntas däremot tåla detta.

Åmåls kommun och Länsstyrelsen har trots massiva protester godkänt exploatering av en vindkraftpark med sex stycken 180 meter höga turbiner mycket nära tätorten Fengersfors, med 300 invånare.

Skrämmande.

Peter Tornborg