2016-07-09 06:00

2016-07-09 06:00

Var andra organisationer informerade?

Bokprojektet: Utbildning och flum

Vi har kunnat läsa att herr kommunalrådet Michael Karlsson och att fru (eller fröken?) oppositionsföreträdare Anne Sörqvist har haft synpunkter på att ömsom herr Tholin och/eller Sune Tholin har ifrågasatt varför kommunen har velat sprätta iväg 600 000 kronor för att nyanlända kvinnor ska få skriva "en bok".

I sin skrivelse ger Karlsson och Sörqvist en ytterst pedagogisk och klargörande bild som säger:

1. Kommunen har fått drygt 20 miljoner kronor för att stödja integration av nyanlända.

2. Ingen annan än Dalslands litteraturförening har kommit med något förslag utöver kommunens egna om vad pengarna kunde användas till

Det var kanske på tiden att dessa förhållanden tydligt redovisades. Själv har jag då följande funderingar:

1. Kom pengarna som en oväntad julklapp där man saknade förmåga att planera för hur gåvan skulle användas?

2. Var andra organisationer ordentligt medvetna om att här fanns resurser att kunna få del av?

Det kanske var klokt avsatta pengar, när andra förslag helt tycks ha saknats, men själv har jag större respekt för Sune Tholins ifrågasättande.

Men för allt i världen, sluta att titulera honom herr Tholin, för han är i varje fall i mina ögon en klokare person än många politiskt verksamma personer i vår lilla kommun. Och lägg bort de grönköpingsmässiga titulerandet – och informera gärna i förväg!

Björn Arén

 

I sin skrivelse ger Karlsson och Sörqvist en ytterst pedagogisk och klargörande bild som säger:

1. Kommunen har fått drygt 20 miljoner kronor för att stödja integration av nyanlända.

2. Ingen annan än Dalslands litteraturförening har kommit med något förslag utöver kommunens egna om vad pengarna kunde användas till

Det var kanske på tiden att dessa förhållanden tydligt redovisades. Själv har jag då följande funderingar:

1. Kom pengarna som en oväntad julklapp där man saknade förmåga att planera för hur gåvan skulle användas?

2. Var andra organisationer ordentligt medvetna om att här fanns resurser att kunna få del av?

Det kanske var klokt avsatta pengar, när andra förslag helt tycks ha saknats, men själv har jag större respekt för Sune Tholins ifrågasättande.

Men för allt i världen, sluta att titulera honom herr Tholin, för han är i varje fall i mina ögon en klokare person än många politiskt verksamma personer i vår lilla kommun. Och lägg bort de grönköpingsmässiga titulerandet – och informera gärna i förväg!

Björn Arén