2016-07-09 06:00

2016-07-09 06:00

Sämsta sortens marknadsföring

ORIMLIGT: Lång process mot Åmåls kommun

Vi har i bygg- och miljönämnden ett långdraget strandskyddsärende vid Knarrbysjön som enligt min mening har fått helt orimliga proportioner och dessutom gjort livet mycket surt för en hederlig människa och god skattebetalare.

PD uppmärksammade på ett förtjänstfullt sätt ärendet för några veckor sedan, då Åmåls kommun sökte prövningstillstånd vid Svea hovrätt för att överklaga mark- och miljödomstolens beslut som gav fastighetsägaren rätt att behålla sitt garage, som för övrigt är byggt på en gammal ladugårdsgrund.

Fastighetsägaren har heller inte för avsikt att utestänga allmänheten från den väg som löper genom gården. Svea hovrätt har nu beslutat sig för att ge Åmåls kommun prövningstillstånd i ärendet, och kommunen hoppas nu få rätt i högsta instans och därmed tvinga fastighetsägaren att riva sitt garage.

Är det verkligen rimligt att använda skattebetalarnas pengar till att jaga enskilda medborgare genom rättsväsendets alla instanser? Hela detta agerande mot en privatperson känns som ljusår från kommunens ord om ”Sveriges mest gästvänliga kommun”. Vi har tidigare i kommunstyrelsen varit helt överens om att rådande strandskyddslagstiftning är en black om foten för kommunens möjligheter att utvecklas. Vi har också tillsammans med de andra Dalslandskommunerna protesterat hos länsstyrelsen mot det utökade strandskyddet.

Nu gör Socialdemokraterna helt om i frågan och av rädsla för att strandskyddet skall urholkas väljer man att överklaga till Svea hovrätt. Fastighetsägaren, som vill vara anonym, har berättat för mig att den långdragna processen med Åmåls kommun har varit mycket belastande rent mentalt och att han nu tappat all lust att åka till ”landet”. Den plats han tänkt bosätta sig på efter pensionen.

Detta agerande måste med all sannolikhet vara ett av de absolut sämsta sätten att marknadsföra vår kommun på.

Sven Callenberg (C)

PD uppmärksammade på ett förtjänstfullt sätt ärendet för några veckor sedan, då Åmåls kommun sökte prövningstillstånd vid Svea hovrätt för att överklaga mark- och miljödomstolens beslut som gav fastighetsägaren rätt att behålla sitt garage, som för övrigt är byggt på en gammal ladugårdsgrund.

Fastighetsägaren har heller inte för avsikt att utestänga allmänheten från den väg som löper genom gården. Svea hovrätt har nu beslutat sig för att ge Åmåls kommun prövningstillstånd i ärendet, och kommunen hoppas nu få rätt i högsta instans och därmed tvinga fastighetsägaren att riva sitt garage.

Är det verkligen rimligt att använda skattebetalarnas pengar till att jaga enskilda medborgare genom rättsväsendets alla instanser? Hela detta agerande mot en privatperson känns som ljusår från kommunens ord om ”Sveriges mest gästvänliga kommun”. Vi har tidigare i kommunstyrelsen varit helt överens om att rådande strandskyddslagstiftning är en black om foten för kommunens möjligheter att utvecklas. Vi har också tillsammans med de andra Dalslandskommunerna protesterat hos länsstyrelsen mot det utökade strandskyddet.

Nu gör Socialdemokraterna helt om i frågan och av rädsla för att strandskyddet skall urholkas väljer man att överklaga till Svea hovrätt. Fastighetsägaren, som vill vara anonym, har berättat för mig att den långdragna processen med Åmåls kommun har varit mycket belastande rent mentalt och att han nu tappat all lust att åka till ”landet”. Den plats han tänkt bosätta sig på efter pensionen.

Detta agerande måste med all sannolikhet vara ett av de absolut sämsta sätten att marknadsföra vår kommun på.

Sven Callenberg (C)