2016-07-09 06:00

2016-07-09 06:00

Öronmärkta pengar ska användas där de gör mest nytta

SKATTEMEDEL: Fler än Tholin har synpunkter på bokprojektet

Reflektion över Michael Karlsson och Anne Sörqvist insändare "Utbildning är inte flum":

Nej, utbildning är inte flum. Det betyder däremot inte att man inte får ifrågasätta eller diskutera en viss utbildning eller ibland utbildning i största allmänhet. Jag lovar, det är fler än Tholin som har synpunkter på bokprojektet. Efter förklaringen vi fick i ovannämnda insändare kanske det i rättvisans bör kallas skrivprojektet. Det här hör till den typ av frågor som folk i allmänhet drar sig för att diskutera med vem som helst, än mindre skriva kritiserande insändare om. Man kan ju bli betraktad som rasist eller invandringsfientlig!

När det gäller öronmärkta pengar (i det här fallet 600 000 kronor) för integrationsfrämjande projekt måste de, enligt min mening, användas så att det i slutändan har gjort mest möjliga nytta och det för fler än ett handfull personer. Det kan man kräva, eftersom det i vissa andra sammanhang inte finns pengar till utbildning. Oavsett om det är „statliga”pengar, utanför den här kommunens budget, eller om det skulle gälla projekt i någon annan kommun, är det ändå skattepengar.

En till mig närstående person fick, tillsammans med några kamrater, förra våren besked att de bara kunde gå kvar ytterligare 14 dagar på den utbildning de gick. Sedan var det slut på pengarna. Samtliga gick en utbildning som skulle ge dem möjlighet att söka jobb som inte var lika fysiskt ansträngande som de jobb de haft innan och inte längre klarade av. Bakom stod Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Egentligen bortkastade skattepengar, eftersom de inte hann inhämta all kunskap och inte har något papper att visa upp för en arbetsgivare. I samma byggnad gick många invandrare på annan utbildning. De berördes givetvis inte, för det var ur en annan kassa. Detta var i grannkommunen, men i princip spelar det ingen roll. Det talas om att man inte ska ställa grupper mot varandra, men hur ska man kunna kräva någon djupare förståelse för diverse projekt hos exempelvis de människor som inte fick slutföra sin utbildning? (En av dem har efter detta ordnat egen finansiering på nästan 50 000 kronor och gått en utbildning hos ett utbildningsföretag. Personen kommer nu förhoppningsvis att ha möjlighet att arbeta och skatta i drygt 20 år framöver).

Öppen diskussion inte farligt

Nej, utbildning är inte flum. Det betyder däremot inte att man inte får ifrågasätta eller diskutera en viss utbildning eller ibland utbildning i största allmänhet. Jag lovar, det är fler än Tholin som har synpunkter på bokprojektet. Efter förklaringen vi fick i ovannämnda insändare kanske det i rättvisans bör kallas skrivprojektet. Det här hör till den typ av frågor som folk i allmänhet drar sig för att diskutera med vem som helst, än mindre skriva kritiserande insändare om. Man kan ju bli betraktad som rasist eller invandringsfientlig!

När det gäller öronmärkta pengar (i det här fallet 600 000 kronor) för integrationsfrämjande projekt måste de, enligt min mening, användas så att det i slutändan har gjort mest möjliga nytta och det för fler än ett handfull personer. Det kan man kräva, eftersom det i vissa andra sammanhang inte finns pengar till utbildning. Oavsett om det är „statliga”pengar, utanför den här kommunens budget, eller om det skulle gälla projekt i någon annan kommun, är det ändå skattepengar.

En till mig närstående person fick, tillsammans med några kamrater, förra våren besked att de bara kunde gå kvar ytterligare 14 dagar på den utbildning de gick. Sedan var det slut på pengarna. Samtliga gick en utbildning som skulle ge dem möjlighet att söka jobb som inte var lika fysiskt ansträngande som de jobb de haft innan och inte längre klarade av. Bakom stod Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Egentligen bortkastade skattepengar, eftersom de inte hann inhämta all kunskap och inte har något papper att visa upp för en arbetsgivare. I samma byggnad gick många invandrare på annan utbildning. De berördes givetvis inte, för det var ur en annan kassa. Detta var i grannkommunen, men i princip spelar det ingen roll. Det talas om att man inte ska ställa grupper mot varandra, men hur ska man kunna kräva någon djupare förståelse för diverse projekt hos exempelvis de människor som inte fick slutföra sin utbildning? (En av dem har efter detta ordnat egen finansiering på nästan 50 000 kronor och gått en utbildning hos ett utbildningsföretag. Personen kommer nu förhoppningsvis att ha möjlighet att arbeta och skatta i drygt 20 år framöver).

Öppen diskussion inte farligt