2016-06-03 06:00

2016-06-06 09:30

Sätt gränser kring alkohol

SOMMARLOV: Ge din tonåring en bra skolavslutning

Nej

Fler och fler unga skjuter upp sin alkoholdebut. Genomsnittsåldern när man provar alkohol för första gången är närmare 17 år idag. För tio år sedan var motsvarande siffra 13–14 år. Allt fler ungdomar avstår också helt från alkohol.

Vad beror den här förändringen på? Är det någon ny ungdomstrend eller att det är svårare att få tag i alkohol? Nej, det är fortfarande relativt lätt att få tag i alkohol. En av förklaringarna kan i stället vara att föräldrar idag har en mer restriktiv attityd till tonåringar och alkohol än tidigare. Fler har tydligare regler hemma och få ger sina barn alkohol. En annan bidragande orsak kan vara att sociala media och dataspel skapar nya sätt att umgås utan alkohol.

I undersökningar har man sett att de flesta tonårsföräldrar tror att de kan påverka sin tonåring genom att prata om alkohol i tonåren. Och det stämmer. Även om tonåringar säger att de inte bryr sig, och det är lätt att tro att kompisarna betyder allt, så påverkas de av sina föräldrar. Ett konsekvent nej till alkohol från föräldrar har nämligen visat sig vara en gräns som tonåringar inte bara förväntar sig, utan även drar sig för att passera.

Med önskan om ett härligt sommarlov.

Ewa Arvidsson, ordförande i styrgruppen välfärd-folkhälsa

Ann-Kristin Lövkvist, folkhälsostrateg i Åmåls kommun

Fler och fler unga skjuter upp sin alkoholdebut. Genomsnittsåldern när man provar alkohol för första gången är närmare 17 år idag. För tio år sedan var motsvarande siffra 13–14 år. Allt fler ungdomar avstår också helt från alkohol.

Vad beror den här förändringen på? Är det någon ny ungdomstrend eller att det är svårare att få tag i alkohol? Nej, det är fortfarande relativt lätt att få tag i alkohol. En av förklaringarna kan i stället vara att föräldrar idag har en mer restriktiv attityd till tonåringar och alkohol än tidigare. Fler har tydligare regler hemma och få ger sina barn alkohol. En annan bidragande orsak kan vara att sociala media och dataspel skapar nya sätt att umgås utan alkohol.

I undersökningar har man sett att de flesta tonårsföräldrar tror att de kan påverka sin tonåring genom att prata om alkohol i tonåren. Och det stämmer. Även om tonåringar säger att de inte bryr sig, och det är lätt att tro att kompisarna betyder allt, så påverkas de av sina föräldrar. Ett konsekvent nej till alkohol från föräldrar har nämligen visat sig vara en gräns som tonåringar inte bara förväntar sig, utan även drar sig för att passera.

Med önskan om ett härligt sommarlov.

Ewa Arvidsson, ordförande i styrgruppen välfärd-folkhälsa

Ann-Kristin Lövkvist, folkhälsostrateg i Åmåls kommun