2016-03-17 06:00

2016-03-17 06:00

Bra att regeringen utreder centraliseringen

REGIONPOLITIK: I linje med vår efterlysning

Äntligen

Fyrbodal välkomnar regeringens initiativ att utreda placering av statliga myndigheters lokalisering.

Det är glädjande att statsminister Stefan Löfvén och civilminister Ardalan Shekarabi nu tagit första steget för att undersöka hur myndigheter resonerat vid beslut om lokal och regional lokalisering. Detta ligger i linje med den efterlysningen som gjordes av direktionen för Fyrbodals kommunalförbund i juni 2015.

Regeringen har nu beslutat att utreda vad som föranlett besluten om centralisering till Stockholm av flera statliga verksamheter. En presentation av undersökningen kommer att presenteras senare i vår.

Äntligen kan vi se en förståelse för de strukturella konsekvenser som flytt av statliga verk får på landsbygden. Regeringen påtalar vikten av att hålla ihop Sverige och en nyckel finns i att centralmakten ska finnas närvarande och tillgänglig i samtliga landsdelar.

Martin Carling, ordförande förbundsdirektionen, Fyrbodal

Lasse Lindén, förbundsdirektör, Fyrbodals kommunalförbund

Fyrbodal välkomnar regeringens initiativ att utreda placering av statliga myndigheters lokalisering.

Det är glädjande att statsminister Stefan Löfvén och civilminister Ardalan Shekarabi nu tagit första steget för att undersöka hur myndigheter resonerat vid beslut om lokal och regional lokalisering. Detta ligger i linje med den efterlysningen som gjordes av direktionen för Fyrbodals kommunalförbund i juni 2015.

Regeringen har nu beslutat att utreda vad som föranlett besluten om centralisering till Stockholm av flera statliga verksamheter. En presentation av undersökningen kommer att presenteras senare i vår.

Äntligen kan vi se en förståelse för de strukturella konsekvenser som flytt av statliga verk får på landsbygden. Regeringen påtalar vikten av att hålla ihop Sverige och en nyckel finns i att centralmakten ska finnas närvarande och tillgänglig i samtliga landsdelar.

Martin Carling, ordförande förbundsdirektionen, Fyrbodal

Lasse Lindén, förbundsdirektör, Fyrbodals kommunalförbund

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.