2015-12-08 06:00

2015-12-08 06:00

Åmål kommer inte att mista sin vårdcentral

NÄRHÄLSAN: Ändltigen satte någon ner foten

Äntligen har någon satt ner foten.

Närhälsan har i allt för många år misskött sin ekonomi. Underbemanning, många chefsbyten och brist på läkare. Inredning och utrustning har kostat mer än budgeterat kapital.

Att inte komma till rätta med underskott innebär –även för en skattefinansierad verksamhet –konkurs. Varför blir alla så upprörda? Ett företag skulle för länge sedan ha gått i konkurs.

Även landstinget har begränsat utrymme. Att fylla på en läckande verksamhet är inte försvarbart.

Kommunalrådet saknar konsekvensanalys! Konsekvensen: Lägg ner och bygg nytt. Skapa konkurrens. Alla föreningar och politiker, på alla nivåer: Gör något bra.

Låt oss i behov av vård få en väl organiserad verksamhet.

Förhoppningsvis kommer Närhälsan att upphöra och inte drivas som ett förlustföretag-central.

Åmål kommer inte att mista sin vårdcentral. Ingen ska känna oro. Trygghet finns i kunskap, bemötande och utförande.

Pax

Närhälsan har i allt för många år misskött sin ekonomi. Underbemanning, många chefsbyten och brist på läkare. Inredning och utrustning har kostat mer än budgeterat kapital.

Att inte komma till rätta med underskott innebär –även för en skattefinansierad verksamhet –konkurs. Varför blir alla så upprörda? Ett företag skulle för länge sedan ha gått i konkurs.

Även landstinget har begränsat utrymme. Att fylla på en läckande verksamhet är inte försvarbart.

Kommunalrådet saknar konsekvensanalys! Konsekvensen: Lägg ner och bygg nytt. Skapa konkurrens. Alla föreningar och politiker, på alla nivåer: Gör något bra.

Låt oss i behov av vård få en väl organiserad verksamhet.

Förhoppningsvis kommer Närhälsan att upphöra och inte drivas som ett förlustföretag-central.

Åmål kommer inte att mista sin vårdcentral. Ingen ska känna oro. Trygghet finns i kunskap, bemötande och utförande.

Pax

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.