2015-12-01 06:00

2015-12-01 06:00

Centerpartiet vill ha fungerande vårdcentraler

VÅRDCENTRAL: Det borde vara möjligt

Förnya

Centerpartiet ser att det finns goda möjligheter att det kan komma nya intressenter som vill ta över Närhälsans vårdcentral i Åmål. Patientunderlaget som finns ligger i nivå med närliggande kommuner som Bengtsfors, Dals-Ed och Färgelanda.

Efter att den offentliga vårdcentralen i Åmål dragits med ekonomiska underskott och andra verksamhetsrelaterade problem under lång tid, så vill nu primärvårdsstyrelsen avsluta avtalet i förtid. Centerpartiet tycker att det är tråkigt att det inte går att driva vårdcentralen i Åmål i offentlig regi. Det borde rimligen vara möjligt utifrån de ramar som tilldelas, eftersom våra privata entreprenörer bevisligen klarar av uppdraget.

Centerpartiet anser att man måste våga förnya när man inte uppnår satta mål. Därför vill vi se en ny utförare med engagemang och drivkraft som har möjlighet att bygga upp en verksamhet som kan ge invånarna bästa möjliga vård för pengarna.

Sven Callenberg (C), gruppledare Åmål

Anne Sörqvist (C), Åmål

Kenneth Gustavsson (C), kretsordförande Dals-Ed

Centerpartiet ser att det finns goda möjligheter att det kan komma nya intressenter som vill ta över Närhälsans vårdcentral i Åmål. Patientunderlaget som finns ligger i nivå med närliggande kommuner som Bengtsfors, Dals-Ed och Färgelanda.

Efter att den offentliga vårdcentralen i Åmål dragits med ekonomiska underskott och andra verksamhetsrelaterade problem under lång tid, så vill nu primärvårdsstyrelsen avsluta avtalet i förtid. Centerpartiet tycker att det är tråkigt att det inte går att driva vårdcentralen i Åmål i offentlig regi. Det borde rimligen vara möjligt utifrån de ramar som tilldelas, eftersom våra privata entreprenörer bevisligen klarar av uppdraget.

Centerpartiet anser att man måste våga förnya när man inte uppnår satta mål. Därför vill vi se en ny utförare med engagemang och drivkraft som har möjlighet att bygga upp en verksamhet som kan ge invånarna bästa möjliga vård för pengarna.

Sven Callenberg (C), gruppledare Åmål

Anne Sörqvist (C), Åmål

Kenneth Gustavsson (C), kretsordförande Dals-Ed

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.