2016-09-01 13:17

2016-09-01 13:17

Generaldirektör från Snäcke

MELLERUD

Cecilia Tisell från Snäcke mellan Åmål och Mellerud utsågs på torsdagen av regeringen till ny konsumentombudsman och till generaldirektör för Konsumentverket.

Hon är jurist och har varit vikarierande konsumentombudsman och generaldirektör för Konsumentverket. Innan dess har hon varit avdelningschef på Konsumentverket och haft olika chefsbefattningar i domstol.

– Vår vardag som konsumenter är i förändring. Nya produkter och tjänster tillsammans med digitaliseringen gör att nya utmaningar ständigt uppkommer, säger konsumentminister Per Bolund i ett pressmeddelande. Konsumentverket utför ett mycket viktigt arbete med att bevaka och stärka konsumenternas ställning och att underlätta för konsumenterna att handla hållbart.

Han uttrycker glädje över att Cecilia Tisell med sin erfarenhet tackade ja till uppdraget.

Hon är jurist och har varit vikarierande konsumentombudsman och generaldirektör för Konsumentverket. Innan dess har hon varit avdelningschef på Konsumentverket och haft olika chefsbefattningar i domstol.

– Vår vardag som konsumenter är i förändring. Nya produkter och tjänster tillsammans med digitaliseringen gör att nya utmaningar ständigt uppkommer, säger konsumentminister Per Bolund i ett pressmeddelande. Konsumentverket utför ett mycket viktigt arbete med att bevaka och stärka konsumenternas ställning och att underlätta för konsumenterna att handla hållbart.

Han uttrycker glädje över att Cecilia Tisell med sin erfarenhet tackade ja till uppdraget.