2016-07-02 20:11

2016-07-02 20:12

Om en naivistisk bygdemålare

MELLERUD

På onsdag kväll den 6 juli berättar Jan Andersson, Troneberg, och Christian Aarsrud, Sundals-Ryr, om Målar-Lisa i Bolstad prästgård.

Bygdemålerskan Målar-Lisa hette egentligen Lisa Eriksson (1879–1968) och bodde i Bråna, Järns socken.

Amatörmålaren Jan Andersson träffade Målar-Lisa som barn och fascinerades tidigt av Lisas tavlor. Konstnären och före detta museimannen Christian Aarsrud har skrivit om Målar-Lisa i ”Hembygden Dalsland 2008” och kommer att berätta om henne som naivistisk bygdemålare.

Vänersborgs museum anordnade en utställning med Lisas tavlor år 1966. Några av Lisas tavlor visas under sommaren i Bolstad prästgård.

Bygdemålerskan Målar-Lisa hette egentligen Lisa Eriksson (1879–1968) och bodde i Bråna, Järns socken.

Amatörmålaren Jan Andersson träffade Målar-Lisa som barn och fascinerades tidigt av Lisas tavlor. Konstnären och före detta museimannen Christian Aarsrud har skrivit om Målar-Lisa i ”Hembygden Dalsland 2008” och kommer att berätta om henne som naivistisk bygdemålare.

Vänersborgs museum anordnade en utställning med Lisas tavlor år 1966. Några av Lisas tavlor visas under sommaren i Bolstad prästgård.