2016-06-27 14:58

2016-06-27 14:58

Ökat intresse för byggande

MELLERUD

Intresset för att bygga i Melleruds kommun har ökat kraftigt under det senaste halvåret.

Under första halvan av 2016 beviljades nio bygglov för nya enbostadshus. Motsvarande siffra för 2014 och 2015 var två beviljade bygglov per år. Ökningen i kategorin enbostadshus är alltså på 350 procent.

Totalt har 73 bygglov beviljats hittills i år. Siffrorna innefattar bland annat flerbostadshus, industrilokaler och en förskola. Motsvarande siffra för 2015 och 2014 var 44 respektive 47.

Under första halvan av 2016 beviljades nio bygglov för nya enbostadshus. Motsvarande siffra för 2014 och 2015 var två beviljade bygglov per år. Ökningen i kategorin enbostadshus är alltså på 350 procent.

Totalt har 73 bygglov beviljats hittills i år. Siffrorna innefattar bland annat flerbostadshus, industrilokaler och en förskola. Motsvarande siffra för 2015 och 2014 var 44 respektive 47.