2016-03-17 15:53

2016-03-17 15:54

Klart att förundersökning mot tjänsteman läggs ned

MELLERUD

Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Stockholm har beslutat att inte överpröva åklagarens beslut att lägga ned förundersökningen gentemot en före detta tjänsteman i Melleruds kommun, som misstänktes för trolöshet mot huvudman och bedrägeri.

Tjänstemannen polisanmäldes 2013, då det saknades pengar i ett EU-projekt. Pengarna betalades senare tillbaka, men kommunen krävde dröjsmålsränta, vilket den inte fick. Förundersökningen mot tjänstemannen lades ned efter så kallade åtalsunderlåtelse.

Melleruds kommun ville att åklagarkammaren i Uddevallas beslut skulle rivas upp och begärde överprövning.

Vice överåklagare Astrid Eklund delar dock åklagarens bedömning att det var korrekt att lägga ner förundersökningen.

Beslutet innebär att ärendet avslutas.

Tjänstemannen polisanmäldes 2013, då det saknades pengar i ett EU-projekt. Pengarna betalades senare tillbaka, men kommunen krävde dröjsmålsränta, vilket den inte fick. Förundersökningen mot tjänstemannen lades ned efter så kallade åtalsunderlåtelse.

Melleruds kommun ville att åklagarkammaren i Uddevallas beslut skulle rivas upp och begärde överprövning.

Vice överåklagare Astrid Eklund delar dock åklagarens bedömning att det var korrekt att lägga ner förundersökningen.

Beslutet innebär att ärendet avslutas.