2017-08-10 12:07

2017-08-10 12:07

Arbetsmiljöverket kräver rutiner för kemikalier

ÅMÅL

Ett Åmålsföretag har efter inspektion av Arbetsmiljöverket fått krav på bättre utbildning, på riskbedömningar, inte minst av kemikaliehanteringen, och på skyddsutrustning.

Kritiken handlar bland annat om laddplatsen för truckbatterier, som inte var tydligt utmärkt. Där får exempelvis inte finnas brännbart material och där behövs skyddsutrustning som handskar och glasögon och möjlighet till ögonspolning.

Arbetsmiljöverket kräver också en inventering och riskbedömning av alla kemikalier som hanteras i företaget. Det ska finnas rutiner för läckage och spill och de anställda ska veta vilka risker de löper om de exponeras för kemikalierna. Företaget måste ha aktuella säkerhetsdatablad tillgängliga för alla kemikalier.

Arbetsmiljöverket såg brister i utbildning hos de i personalen som ansvarar för arbetsmiljöarbetet och kräver bland annat att företaget uppdaterar sina rutiner och börjar systematiskt undersöka risker för ohälsa och olycksfall, såväl fysiskt, psykologiskt som socialt.

Kritiken handlar bland annat om laddplatsen för truckbatterier, som inte var tydligt utmärkt. Där får exempelvis inte finnas brännbart material och där behövs skyddsutrustning som handskar och glasögon och möjlighet till ögonspolning.

Arbetsmiljöverket kräver också en inventering och riskbedömning av alla kemikalier som hanteras i företaget. Det ska finnas rutiner för läckage och spill och de anställda ska veta vilka risker de löper om de exponeras för kemikalierna. Företaget måste ha aktuella säkerhetsdatablad tillgängliga för alla kemikalier.

Arbetsmiljöverket såg brister i utbildning hos de i personalen som ansvarar för arbetsmiljöarbetet och kräver bland annat att företaget uppdaterar sina rutiner och börjar systematiskt undersöka risker för ohälsa och olycksfall, såväl fysiskt, psykologiskt som socialt.