2017-05-17 14:55

2017-05-18 07:07

De upplevde EU på riktigt

ÅMÅL: Samling i Ek2 efter Strasbourg-resa med parlamentsspel och tal

Andra årskullen på Karlbergsgymnasiets ekonomiprogram är tillbaka i Sverige efter ett spännande och lärorikt studiebesök vid Europaparlamentet i Strasbourg. Bland annat fick några i klassen hålla tal inför 550 personer i parlamentslokalen.

Som PD skrev i förrförra veckan, vann klassen Ek2 en tävling som gick ut på att beskriva hur de ville öka landsbygdens möjlighet att behålla unga människor.

Priset bestod i en resa till Europaparlamentet i Strasbourg och deltagande i rollspel i parlamentsbyggnaden.

En arbetsdag i EU

– Vi fick se hur parlamentarikerna arbetar under en dag, säger Mathilda Eskfelt. Sedan fick vi diskutera aktuella frågor med andra elever, som säkerhet, människorättsfrågor och migration.

– Och så fick vi prata med vice presidenten i parlamentet, via länk, säger Ida Gustafsson.

Hur tyckte ni att det hela var?

– Det var rätt så kul faktiskt, säger Flakrim Fejzullahu. Jag och Mathilda fick hålla ett tal, det var utmanande. Vi talade inför 550 personer.

I salen satt andra klasser från EU:s medlemsländer samt parlamentariker och tjänstemän.

– Vi pratade ganska mycket om mänskliga rättigheter, säger Mathilda Eskfelt.

– Att alla ska hjälpa till för att vi ska få det bättre i Europa, säger Flakrim Fejzullahu.

Stora applåder

Han och Mathilda Eskfelt tillhörde de som fick störst applåder, menar Ida Gustafsson.

Hon får frågan om man inte känner sig liten och obetydlig i ett så stort sammanhang som Europaparlamentet.

– Man känner sig liten, men man kände sig ändå stor när man fick vara med och diskutera. Det kändes att de lyssnade.

Varför tror ni att så få röstar i valen till Europaparlamentet?

– Jag tror att folk inte vet så mycket om det, de känner inte att de medverkar. Men det som beslutas i EU gäller ju oss också, så jag tror att det är viktigt.

Projektet som ledde till en skriftlig rapport som Ek2 tävlade med, vilket gav dem resan i pris, bestod i att eleverna beskrev sina kontakter med olika företag i vårt område.

De diskuterade hur det kan skapas fler arbetstillfällen. Syftet var bland annat att lyfta betydelsen av stöd till landsbygden. Bland företag i vårt område som eleverna träffat, fanns exempelvis Cleanergy och Wermlands Mejeri i Värmlands Nysäter.

Lärarna Per Bäckström och Christian Bruce är imponerade av elevernas arbete i projektet och deras uppträdande i Strasbourg.

Klassföreståndare Bäckström tror att deras rapport skulle kunna användas i skarpt läge som underlag för beslutsfattare.

– Och det är väl inte omöjligt att någon elev kan hänga på det här projektet och göra sitt gymnasiearbete om det här, säger Christian Bruce.

Som PD skrev i förrförra veckan, vann klassen Ek2 en tävling som gick ut på att beskriva hur de ville öka landsbygdens möjlighet att behålla unga människor.

Priset bestod i en resa till Europaparlamentet i Strasbourg och deltagande i rollspel i parlamentsbyggnaden.

En arbetsdag i EU

– Vi fick se hur parlamentarikerna arbetar under en dag, säger Mathilda Eskfelt. Sedan fick vi diskutera aktuella frågor med andra elever, som säkerhet, människorättsfrågor och migration.

– Och så fick vi prata med vice presidenten i parlamentet, via länk, säger Ida Gustafsson.

Hur tyckte ni att det hela var?

– Det var rätt så kul faktiskt, säger Flakrim Fejzullahu. Jag och Mathilda fick hålla ett tal, det var utmanande. Vi talade inför 550 personer.

I salen satt andra klasser från EU:s medlemsländer samt parlamentariker och tjänstemän.

– Vi pratade ganska mycket om mänskliga rättigheter, säger Mathilda Eskfelt.

– Att alla ska hjälpa till för att vi ska få det bättre i Europa, säger Flakrim Fejzullahu.

Stora applåder

Han och Mathilda Eskfelt tillhörde de som fick störst applåder, menar Ida Gustafsson.

Hon får frågan om man inte känner sig liten och obetydlig i ett så stort sammanhang som Europaparlamentet.

– Man känner sig liten, men man kände sig ändå stor när man fick vara med och diskutera. Det kändes att de lyssnade.

Varför tror ni att så få röstar i valen till Europaparlamentet?

– Jag tror att folk inte vet så mycket om det, de känner inte att de medverkar. Men det som beslutas i EU gäller ju oss också, så jag tror att det är viktigt.

Projektet som ledde till en skriftlig rapport som Ek2 tävlade med, vilket gav dem resan i pris, bestod i att eleverna beskrev sina kontakter med olika företag i vårt område.

De diskuterade hur det kan skapas fler arbetstillfällen. Syftet var bland annat att lyfta betydelsen av stöd till landsbygden. Bland företag i vårt område som eleverna träffat, fanns exempelvis Cleanergy och Wermlands Mejeri i Värmlands Nysäter.

Lärarna Per Bäckström och Christian Bruce är imponerade av elevernas arbete i projektet och deras uppträdande i Strasbourg.

Klassföreståndare Bäckström tror att deras rapport skulle kunna användas i skarpt läge som underlag för beslutsfattare.

– Och det är väl inte omöjligt att någon elev kan hänga på det här projektet och göra sitt gymnasiearbete om det här, säger Christian Bruce.