2016-09-02 12:08

2016-09-02 12:08

Klart för fortsatt ombyggnad av Plantaget

ÅMÅL: Statyerna i centrum och mer blommor

Det blir ingen rådstuga eller paviljong i Plantaget. De båda medborgarförslagen röstades ner i kommunfullmäktige.
Däremot har efter medborgarnas synpunkter det ursprungliga förslaget ändrats så att det blir mer blommor och flickan i fontänen ”Vattenlek” bevaras.

Åmåls kommunfullmäktige beslutade på onsdagskvällen om att gå vidare med etapp två av ombyggnaden av stadsparken Plantaget. Den första delen, med rabatter, bänkar och gångar kring Kungsstenen är redan genomförd.

Etapp två gäller delen där i dag fontänen och gräsmattan ligger. Där kommer det att bli tre rundlar med låga häckar, blommor, prydnadsträd, bänkar och kantsten.

Vänern i röd granit

I den mittersta ska det stå ett rött granitblock av sten hämtad från Berga stenbrott som det ska porla vatten över. Stenen ska visa Vänerns kontur, med Åmål markerat med en bronskula.

I de två andra rundlarna ska de befintliga statyerna placeras. Anders Jönssons ”Vattenlek”, i folkmun ofta kallad ”Susanna i badet”, och Carl Eldhs ”Eva” får varsin. Det var ett av de tydligaste önskemålen i kommunens medborgardialog från i våras, att statyerna skulle bevaras, och även ”Vattenlek” har därför fått en rundel.

Statyerna kommer även att förses med informationsskyltar där historien om dem berättas.

”Eva” som står vid rhododendronbusken, stod ursprungligen i den fontän som föregick den nuvarande som invigdes 1953.

Ytterligare ett tydligt önskemål som kom fram under medborgardialogen var mer blommor. Planerna som beslutades förra våren har därför modifierats så att det blir plats för mer blommor. Växterna har valts så att det ska blomma i parken från tidig vår till sen höst.

Beslut i mars i fjol

Kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott beslutade om ombyggnaden för Plantaget i mars i fjol. Efter en del rabalder med saknat grävtillstånd gjordes sedan den första etappen klar. Men två medborgarförslag lämnades också in med andra förslag, som båda innehöll någon form av paviljong.

Fått ta tid

I januari i år, när medborgarförslagen nådde kommunfullmäktige för beslut, blev det en återremiss för att göra en utredning och genomföra en medborgardialog kring hela området i Åmåls äldsta stadsdelar, inte bara Plantaget. Under våren ordnades bland annat en utställning på biblioteket.

– Det här har varit ett ärende som har tagit tid. Och ibland får ärenden ta tid. Det här har varit ett ämne som har intresserat och engagerat många medborgare, säger kommunalrådet Michael Karlsson (S), som tycker att kommunen har varit lyhörd för Åmålsbornas åsikter om Gamla staden och att gestaltningsförslaget har blivit ordentligt genomgånget.

”Ett värdigt beslut

– Vi har sett på förslaget från alla håll och kanter och också låtit medborgarna komma till tals. Så det känns som ett värdigt beslut, säger han.

Förändringarna i planerna kommer enligt kommunens tillväxtenhet innebära att ombyggnaden kommer att bli 100 000 kronor dyrare och kostnaden bli totalt 1,3 miljoner kronor. Pengarna ska tas från teknik- och fritidsnämndens avsatta investeringskonto för arbetet med Gamla staden.

Åmåls kommunfullmäktige beslutade på onsdagskvällen om att gå vidare med etapp två av ombyggnaden av stadsparken Plantaget. Den första delen, med rabatter, bänkar och gångar kring Kungsstenen är redan genomförd.

Etapp två gäller delen där i dag fontänen och gräsmattan ligger. Där kommer det att bli tre rundlar med låga häckar, blommor, prydnadsträd, bänkar och kantsten.

Vänern i röd granit

I den mittersta ska det stå ett rött granitblock av sten hämtad från Berga stenbrott som det ska porla vatten över. Stenen ska visa Vänerns kontur, med Åmål markerat med en bronskula.

I de två andra rundlarna ska de befintliga statyerna placeras. Anders Jönssons ”Vattenlek”, i folkmun ofta kallad ”Susanna i badet”, och Carl Eldhs ”Eva” får varsin. Det var ett av de tydligaste önskemålen i kommunens medborgardialog från i våras, att statyerna skulle bevaras, och även ”Vattenlek” har därför fått en rundel.

Statyerna kommer även att förses med informationsskyltar där historien om dem berättas.

”Eva” som står vid rhododendronbusken, stod ursprungligen i den fontän som föregick den nuvarande som invigdes 1953.

Ytterligare ett tydligt önskemål som kom fram under medborgardialogen var mer blommor. Planerna som beslutades förra våren har därför modifierats så att det blir plats för mer blommor. Växterna har valts så att det ska blomma i parken från tidig vår till sen höst.

Beslut i mars i fjol

Kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott beslutade om ombyggnaden för Plantaget i mars i fjol. Efter en del rabalder med saknat grävtillstånd gjordes sedan den första etappen klar. Men två medborgarförslag lämnades också in med andra förslag, som båda innehöll någon form av paviljong.

Fått ta tid

I januari i år, när medborgarförslagen nådde kommunfullmäktige för beslut, blev det en återremiss för att göra en utredning och genomföra en medborgardialog kring hela området i Åmåls äldsta stadsdelar, inte bara Plantaget. Under våren ordnades bland annat en utställning på biblioteket.

– Det här har varit ett ärende som har tagit tid. Och ibland får ärenden ta tid. Det här har varit ett ämne som har intresserat och engagerat många medborgare, säger kommunalrådet Michael Karlsson (S), som tycker att kommunen har varit lyhörd för Åmålsbornas åsikter om Gamla staden och att gestaltningsförslaget har blivit ordentligt genomgånget.

”Ett värdigt beslut

– Vi har sett på förslaget från alla håll och kanter och också låtit medborgarna komma till tals. Så det känns som ett värdigt beslut, säger han.

Förändringarna i planerna kommer enligt kommunens tillväxtenhet innebära att ombyggnaden kommer att bli 100 000 kronor dyrare och kostnaden bli totalt 1,3 miljoner kronor. Pengarna ska tas från teknik- och fritidsnämndens avsatta investeringskonto för arbetet med Gamla staden.