2016-09-02 16:18

2016-09-02 16:18

Idérikt möte på Seaside

ÅMÅL: Utökat samarbete ska stärka kommunerna kring Vänern

Enade. Alla kommuner kring Sveriges största insjö var representerade när Vänersamarbetet hade styrelsemöte och workshop i Åmål på fredagen. Gemensamma utmaningar och möjligheter diskuterades.

– Vi har allt att vinna på ökat samarbete kring Vänern, säger Åmåls kommunalråd Michael Karlsson (S), som hälsade tolv kollegor från Värmland och Västra Götaland välkomna till sin hemort.

Ansvariga tjänstemän från de olika kommunerna hade också bjudits in för att diskutera vilka möjligheter det finns för gemensam utveckling inom framför allt näringsliv och besöksnäring.

– Det handlar mer om att koppla ihop det vi redan har än att skapa helt nya saker, säger Laila Gibson, verksamhetssamordnare för Vänersamarbetet.

”Behöver dragplåster”

Några konkreta förslag som togs upp under fredagens workshop handlar om att binda samman cykelvägar, vandringsleder och båtförbindelserna mellan Åmål–Säffle samt Karlstad–Kristinehamn. Målsättningen är att sudda ut regiongränserna och på så vis göra Vänern mer lättöverskådlig som besöksmål.

– Åmål kan inte locka hur mycket turister som helst på egen hand, vi behöver ett dragplåster, säger Michael Karlsson, som i likhet med Laila Gibson tror att alla berörda skulle tjäna på en skarpare profilering av Vänerområdet och ökad kunskapsspridning.

– Vi kan bli ett bra komplement som Västra Götalandregionens östkust, säger Karlsson.

Sedan förra våren bedrivs Vänersamarbetet som ekonomisk förening, vilket har inneburit en upptrappning i fråga om ambitionsnivå. Syftet med ombildningen var bland annat att intresseorganisationen skulle bli en mer formell part i relationen till andra organisationer och myndigheter. Bland annat har Vänersamarbetet riktat kritik mot den nya Hisingsbron i Göteborg, då bygget försvårar sjöfarten.

Inspireras av Åre

– För oss handlar det här inte bara om att träffas och ha trevligt, säger Bjarne Olsson (S) kommunstyrelsens ordförande i Kristinehamn och ordförande i Vänersamarbetet.

Med inspiration från Åre, som numera lockar andra grupper än skidåkare, siktar han på att öka attraktionskraften hos sina 13 medlemskommuner. Då gäller det först och främst att grannorterna slutar se varandra som konkurrenter.

– Folk som bor kring Vänern ska känna en gemensam stolthet, säger Bjarne Olsson.

– Vi har allt att vinna på ökat samarbete kring Vänern, säger Åmåls kommunalråd Michael Karlsson (S), som hälsade tolv kollegor från Värmland och Västra Götaland välkomna till sin hemort.

Ansvariga tjänstemän från de olika kommunerna hade också bjudits in för att diskutera vilka möjligheter det finns för gemensam utveckling inom framför allt näringsliv och besöksnäring.

– Det handlar mer om att koppla ihop det vi redan har än att skapa helt nya saker, säger Laila Gibson, verksamhetssamordnare för Vänersamarbetet.

”Behöver dragplåster”

Några konkreta förslag som togs upp under fredagens workshop handlar om att binda samman cykelvägar, vandringsleder och båtförbindelserna mellan Åmål–Säffle samt Karlstad–Kristinehamn. Målsättningen är att sudda ut regiongränserna och på så vis göra Vänern mer lättöverskådlig som besöksmål.

– Åmål kan inte locka hur mycket turister som helst på egen hand, vi behöver ett dragplåster, säger Michael Karlsson, som i likhet med Laila Gibson tror att alla berörda skulle tjäna på en skarpare profilering av Vänerområdet och ökad kunskapsspridning.

– Vi kan bli ett bra komplement som Västra Götalandregionens östkust, säger Karlsson.

Sedan förra våren bedrivs Vänersamarbetet som ekonomisk förening, vilket har inneburit en upptrappning i fråga om ambitionsnivå. Syftet med ombildningen var bland annat att intresseorganisationen skulle bli en mer formell part i relationen till andra organisationer och myndigheter. Bland annat har Vänersamarbetet riktat kritik mot den nya Hisingsbron i Göteborg, då bygget försvårar sjöfarten.

Inspireras av Åre

– För oss handlar det här inte bara om att träffas och ha trevligt, säger Bjarne Olsson (S) kommunstyrelsens ordförande i Kristinehamn och ordförande i Vänersamarbetet.

Med inspiration från Åre, som numera lockar andra grupper än skidåkare, siktar han på att öka attraktionskraften hos sina 13 medlemskommuner. Då gäller det först och främst att grannorterna slutar se varandra som konkurrenter.

– Folk som bor kring Vänern ska känna en gemensam stolthet, säger Bjarne Olsson.