2016-09-02 12:09

2016-09-02 12:09

Det blev ingen debatt om nya Plantaget

Beslutet om Plantaget togs den här gången i kommunfullmäktige utan att föregås av någon debatt att tala om. Frågan skulle egentligen ha tagits upp i juni och nu vid det extrainsatta fullmäktigemötet saknades flera av de ledamöter som engagerat sig i frågan.
Håkan Sandberg (L) hade ritat en reviderad planskiss som förslag, men när han hade förhinder att närvara kom idén aldrig upp på bordet.

Håkan Sandberg (L) har varit en framträdande del av gruppen bakom medborgarförslaget där Plantaget görs om till Rådstugeparken, med en paviljong som knyter an till den gamla rådstugan, till platsens historia och som kan användas för musik, arrangemang, underhållning och regnskydd.

Lisbeth Vestlund (L) lämnade in ett medborgarförslag som också förespråkade en paviljong, inspirerad av Furuhällsparken.

Nu blir det ingen paviljong, utan beslutet om hur parken ska byggas om är snarlikt det som tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet tog för ett och ett halvt år sedan.

Fontänen flyttad

Inför fullmäktigemötet i juni, när medborgarförslagen från början skulle ha tagits upp, hade Håkan Sandberg (L) förberett en reviderad planskiss där fontänen med konstverket ”Vattenlek” skulle ha fått en mer framträdande placering, mellan den befintliga lekparken och den tänkta rådstugan.

Men när beslutet om Plantaget sköts upp till ett extramöte i augusti fick han problem. Den här veckan körs Grand Prix-tävlingen i historisk racing i Zandvoort och Håkan Sandberg hade sin Hollandsresa inbokad sedan länge. Han missade med andra ord möjligheten att lägga fram sin idé inför församlingen.

Fler som saknades

Även flera av de andra av fullmäktigeledamöterna som engagerat sig i Plantaget saknades vid mötet.

Sandbergs partikamrat Jan-Eric Thorin reserverade sig mot beslutet. Han tycker att medborgarförslaget med rådstugan är ett bra förslag som dessutom har stort stöd.

Thorin gjorde en brottningsliknelse, där efter lång kamp nu båda skuldrorna är nere i mattan och matchen därför är över.

Vestlund ersättare

I Håkan Sandbergs frånvaro tjänstgjorde Lisbeth Vestlund (L) och hon uttryckte glädje över att Åmålsborna den här gången fick komma till tals inför beslutet. Att medborgarna borde få tycka till var en viktig del av hennes medborgarförslag och hon tackade för att det genomfördes.

Beredd att återkomma

– Det är mycket som händer i kommunen nu och jag säger att det är viktigare att de som jobbar med bygglovshantering sysslar med andra saker än att titta på ett komplicerat detaljplaneförfarande för att vi ska få ett väderskydd i Plantaget, säger hon.

Lisbeth Vestlund uppskattar också att det tillkommit fler blommor i planerna i stället för häckar. Hon skulle fortfarande gärna vilja ha en paviljong, men förstår att det inte låter sig göras nu.

– Jag tänker mig att jag om en fem–tio år kanske återkommer med det här förslaget för att se om det finns möjlighet att genomföra det då, säger hon.

Beslut i nämnden

Håkan Sandberg har också ifrågasatt om kommunfullmäktige i Åmål har befogenhet att besluta om Plantaget. Han menar Åmåls kommun har delegerat park- och gatufrågor till teknik- och fritidsnämnden och att beslutet därför i själva verket skulle fattas där. Detta var inget som berördes under fullmäktigemötet.

Håkan Sandberg (L) har varit en framträdande del av gruppen bakom medborgarförslaget där Plantaget görs om till Rådstugeparken, med en paviljong som knyter an till den gamla rådstugan, till platsens historia och som kan användas för musik, arrangemang, underhållning och regnskydd.

Lisbeth Vestlund (L) lämnade in ett medborgarförslag som också förespråkade en paviljong, inspirerad av Furuhällsparken.

Nu blir det ingen paviljong, utan beslutet om hur parken ska byggas om är snarlikt det som tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet tog för ett och ett halvt år sedan.

Fontänen flyttad

Inför fullmäktigemötet i juni, när medborgarförslagen från början skulle ha tagits upp, hade Håkan Sandberg (L) förberett en reviderad planskiss där fontänen med konstverket ”Vattenlek” skulle ha fått en mer framträdande placering, mellan den befintliga lekparken och den tänkta rådstugan.

Men när beslutet om Plantaget sköts upp till ett extramöte i augusti fick han problem. Den här veckan körs Grand Prix-tävlingen i historisk racing i Zandvoort och Håkan Sandberg hade sin Hollandsresa inbokad sedan länge. Han missade med andra ord möjligheten att lägga fram sin idé inför församlingen.

Fler som saknades

Även flera av de andra av fullmäktigeledamöterna som engagerat sig i Plantaget saknades vid mötet.

Sandbergs partikamrat Jan-Eric Thorin reserverade sig mot beslutet. Han tycker att medborgarförslaget med rådstugan är ett bra förslag som dessutom har stort stöd.

Thorin gjorde en brottningsliknelse, där efter lång kamp nu båda skuldrorna är nere i mattan och matchen därför är över.

Vestlund ersättare

I Håkan Sandbergs frånvaro tjänstgjorde Lisbeth Vestlund (L) och hon uttryckte glädje över att Åmålsborna den här gången fick komma till tals inför beslutet. Att medborgarna borde få tycka till var en viktig del av hennes medborgarförslag och hon tackade för att det genomfördes.

Beredd att återkomma

– Det är mycket som händer i kommunen nu och jag säger att det är viktigare att de som jobbar med bygglovshantering sysslar med andra saker än att titta på ett komplicerat detaljplaneförfarande för att vi ska få ett väderskydd i Plantaget, säger hon.

Lisbeth Vestlund uppskattar också att det tillkommit fler blommor i planerna i stället för häckar. Hon skulle fortfarande gärna vilja ha en paviljong, men förstår att det inte låter sig göras nu.

– Jag tänker mig att jag om en fem–tio år kanske återkommer med det här förslaget för att se om det finns möjlighet att genomföra det då, säger hon.

Beslut i nämnden

Håkan Sandberg har också ifrågasatt om kommunfullmäktige i Åmål har befogenhet att besluta om Plantaget. Han menar Åmåls kommun har delegerat park- och gatufrågor till teknik- och fritidsnämnden och att beslutet därför i själva verket skulle fattas där. Detta var inget som berördes under fullmäktigemötet.