2016-09-01 11:50

2016-09-01 11:50

Åmålsbor avvaktar med skuldsanering

ÅMÅL: Ny lag väntas få märkbar effekt

Förändring. Från och med den 1 november blir det lättare att ansöka om skuldsanering. Ett antal Åmålsbor väntar nu på att lagen ska träda i kraft.

Syftet med den nya lagen är att fler privatpersoner ska få styr på sin privatekonomi.

– Jag vet att det finns många som känner att de inte orkar ansöka om skuldsanering. I nuläget är det ett ganska omfattande jobb, säger Anna Larsson, som är budget- och skuldrådgivare i Åmåls kommun.

Hela sommaren har hon aktivt uppmanat folk att avvakta med sina ansökningar, eftersom spelreglerna är på väg att ändras.

– Myndigheterna har hamnat lite i fel vanor tidigare. De har inte lagt så stor vikt vid den skuldsattes berättelse, utan mest kollat på siffror, säger Anna Larsson, som tycker det är bra att merparten av arbetsbördan nu flyttas över till fordringsägarna.

Kortare handläggning

Den nya lagen innebär också att tiden för saneringen ska kunna kortas, om det finns särskilda skäl som talar för det, såsom exempelvis förändrad familjesituation, hög ålder eller dålig hälsa. Dessutom får de skuldsatta betalningsbefrielse med nästan totalt ett år under saneringstiden.

– Det är en blandad grupp som ansöker om skuldsanering, allt från 25-åringar till folk i 70-årsåldern, säger Anna Larsson.

Verkligheten i Åmål har inte mycket gemensamt bilden som ofta målas upp i tv-programmet ”Lyxfällan”. Visst händer det då och då att folk hamnar hos skuldsaneraren på grund av lyxkonsumtion, men de vanligaste fallen handlar om ekonomiska bekymmer till följd av skilsmässa, familjebildning, missbruk eller låg pension.

– Jag har sett allt det här redan, säger Anna Larsson, som påbörjade sin tjänst i april.

Ökning sedan 2015

Under första halvåret 2016 lämnade Åmålsbor in totalt tio saneringsansökningar till kronofogden. Siffran är 25 procent högre än under motsvarande period i fjol, men 33 procent lägre än 2014.

– Det är väldigt svårt att få sin ansökan beviljad om man redan har fått skuldsanering en gång. Har man däremot fått avslag kan det vara värt att försöka igen, säger Anna Larsson.

Alla som kommer till henne blir först och främst ombedda att berätta lite om sig själva och vad som ligger bakom deras skulder. Samma redogörelse nedtecknas därefter på papper och skickas till kronofogden.

– En del får ihop två A4-sidor, medan andra nöjer sig med två rader, berättar Anna Larsson, som brukar uppmana folk att hellre ta med för mycket än för lite i brevet. Då blir det lättare för mottagaren att sätta sig in i problemet.

– Men det finns också andra steg att ta innan man ansöker om skuldsanering. Exempelvis går det att be om betalningsplaner hos fordringsägarna.

Syftet med den nya lagen är att fler privatpersoner ska få styr på sin privatekonomi.

– Jag vet att det finns många som känner att de inte orkar ansöka om skuldsanering. I nuläget är det ett ganska omfattande jobb, säger Anna Larsson, som är budget- och skuldrådgivare i Åmåls kommun.

Hela sommaren har hon aktivt uppmanat folk att avvakta med sina ansökningar, eftersom spelreglerna är på väg att ändras.

– Myndigheterna har hamnat lite i fel vanor tidigare. De har inte lagt så stor vikt vid den skuldsattes berättelse, utan mest kollat på siffror, säger Anna Larsson, som tycker det är bra att merparten av arbetsbördan nu flyttas över till fordringsägarna.

Kortare handläggning

Den nya lagen innebär också att tiden för saneringen ska kunna kortas, om det finns särskilda skäl som talar för det, såsom exempelvis förändrad familjesituation, hög ålder eller dålig hälsa. Dessutom får de skuldsatta betalningsbefrielse med nästan totalt ett år under saneringstiden.

– Det är en blandad grupp som ansöker om skuldsanering, allt från 25-åringar till folk i 70-årsåldern, säger Anna Larsson.

Verkligheten i Åmål har inte mycket gemensamt bilden som ofta målas upp i tv-programmet ”Lyxfällan”. Visst händer det då och då att folk hamnar hos skuldsaneraren på grund av lyxkonsumtion, men de vanligaste fallen handlar om ekonomiska bekymmer till följd av skilsmässa, familjebildning, missbruk eller låg pension.

– Jag har sett allt det här redan, säger Anna Larsson, som påbörjade sin tjänst i april.

Ökning sedan 2015

Under första halvåret 2016 lämnade Åmålsbor in totalt tio saneringsansökningar till kronofogden. Siffran är 25 procent högre än under motsvarande period i fjol, men 33 procent lägre än 2014.

– Det är väldigt svårt att få sin ansökan beviljad om man redan har fått skuldsanering en gång. Har man däremot fått avslag kan det vara värt att försöka igen, säger Anna Larsson.

Alla som kommer till henne blir först och främst ombedda att berätta lite om sig själva och vad som ligger bakom deras skulder. Samma redogörelse nedtecknas därefter på papper och skickas till kronofogden.

– En del får ihop två A4-sidor, medan andra nöjer sig med två rader, berättar Anna Larsson, som brukar uppmana folk att hellre ta med för mycket än för lite i brevet. Då blir det lättare för mottagaren att sätta sig in i problemet.

– Men det finns också andra steg att ta innan man ansöker om skuldsanering. Exempelvis går det att be om betalningsplaner hos fordringsägarna.