2016-08-31 17:31

2016-08-31 17:31

Föräldraprotest mot att förskola byggs om

ÅMÅL: Ny avdelning i befintliga lokaler på Kristineberg utreds

Planer på att bygga om Kristinebergs förskola så att ytterligare en småbarnsavdelning tillfälligt ryms i de befintliga lokalerna, oroar och upprör föräldrar.
Barn- och utbildningsnämnden låter utreda möjligheten och föräldrarna tycker det är konstigt att de inte informerats:
– Vi vill ju kunna reagera och påverka innan beslutet är taget. Vi vill inte få informationen när allt är klart, säger Cathrine Sindsjö.

I grunden handlar det om att det behövs fler förskoleplatser och det snabbt. I mars öppnades två avdelningar i moduler vid Karlbergsgymnasiet och före årsskiftet behöver ytterligare en småbarnsavdelning vara i gång.

Flest barn bor i de norra delarna av Åmåls tätort och i juni beslöt barn- och utbildningsnämnden att låta utreda möjligheterna att bygga om Kristinebergs förskola så att de befintliga lokalerna kan rymma ytterligare en avdelning för barn mellan 1 och 3 år. Det skulle i så fall handla om att bland annat en lekhall görs om.

Många frågor

Det här är planer som oroar föräldrar med barn på förskolan. En rad frågor kommer upp. Får så många barn verkligen plats på utegården? Vad händer med de aktiviteter som i dag äger rum i lekhallen? Lekhallen är ett genomgångsrum, är den verkligen lämplig som avdelning? Vad händer med ljudnivån? Hur blir det vid måltiderna och sovstunderna om ytorna blir mindre? Och så vidare.

– Jag förstår att det behövs fler förskoleplatser. Men den här lösningen är inte optimal. Jag blir så trött på alla förändringar i kommunen. Jag har valt den här förskolan på grund av vissa fördelar och nu blir det inte så, säger Cathrine Sindsjö som har två barn på Kristinebergs förskola.

– Det känns som om det kommer att påverka barnen till det sämre, säger en annan av föräldrarna Anna Ödman.

Initiativ till uppror

Cathrine Sindsjö fick kännedom om planerna för två veckor sedan. Hon började då ringa runt till personal, förskoleenheten, politiker och Åkab. Därefter tog hon initiativ till ett föräldrauppror. Anna Ödman och Isabelle Andersson fick reda på det av andra föräldrar när de hämtade och lämnade på förskolan.

En stor del av oron och kritiken från föräldrarna kommer sig av att de tycker att de borde ha informerats om planerna. Kommunens svar har varit att det är för tidigt och att inget ännu är bestämt, förutom att ta reda på om det är möjligt att bygga om Kristinebergs förskola. Resultatet från utredningen ska redovisas för barn- och utbildningsnämnden nu i slutet av september.

Vill kunna påverka

Om det skulle visa sig vara möjligt, att utöka förskolan med ytterligare en avdelning, ”kommer berörda vårdnadshavare att bjudas in för att delta i det fortsatta arbetet kring utformning och framtagande av underlag inför beslut i barn- och utbildningsnämnden”, skriver Carina Lavén, tillförordnad förskolechef på kommunens internetsida.

– Vi vill ju kunna reagera och påverka innan beslutet är taget. Vi vill inte få informationen när allt är klart, säger Cathrine Sindsjö.

Undvika större grupper

Fler lösningar diskuteras parallellt, men ombyggnad av Kristinebergs förskola är huvudspåret för att snabbt kunna öppna en ny avdelning. Skulle det inte gå att bygga om där riskerar det att bli problem. Konsekvensen blir antingen större barngrupper eller att nyblivna föräldrar som ska börja jobba efter nyår står utan förskoleplats.

Genom att öppna en ny avdelning vill Åmåls kommun undvika att utöka barngrupperna och allra helst minska dem. Det ligger pengar i potten. Åmål har fått 2,2 miljoner kronor av regeringen för att minska eller behålla antalet barn i barngrupperna i förskolan och om kommunen inte klarar av det kan bidraget behöva betalas tillbaka.

– Men det handlar om att behålla kvalitén också, inte bara om pengarna. Vi vill inte öka barngrupperna, säger Carina Lavén.

Lösningen med en tredje småbarnsavdelning på Kristinebergs förskola är tänkt att vara tillfällig. Något som dock inte framgår av vare sig barn- och utbildningsnämndens beslut eller av de skrivelser som kommunen publicerat på sin internetsida efter att föräldrarnas kritik tog fart på sociala medier.

Köper ny modul

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att köpa ytterligare en förskolemodul, förhoppningsvis från och med augusti 2017. Den skulle i så fall inrymma dels den nya avdelningen, dels Björkens ur-och-skur-förskola som behöver ersättningslokaler när bygget vid Rösparksskolan drar i gång.

Få tillgängliga platser

Placeringen av den nya förskolemodulen utreds också. Den gällande detaljplanen begränsar möjligheterna och huvudförslaget är skogstomten bakom Kristinebergskolans idrottshall.

– Hur tillfällig den där tillfälliga lösningen är, blir en viktig fråga. Det där med tillfälliga lösningar i kommunen har vi ju varit med om förr. Se på Rösparksskolan som är kvar i sina tillfälliga moduler än, säger Cathrine Sindsjö.

I grunden handlar det om att det behövs fler förskoleplatser och det snabbt. I mars öppnades två avdelningar i moduler vid Karlbergsgymnasiet och före årsskiftet behöver ytterligare en småbarnsavdelning vara i gång.

Flest barn bor i de norra delarna av Åmåls tätort och i juni beslöt barn- och utbildningsnämnden att låta utreda möjligheterna att bygga om Kristinebergs förskola så att de befintliga lokalerna kan rymma ytterligare en avdelning för barn mellan 1 och 3 år. Det skulle i så fall handla om att bland annat en lekhall görs om.

Många frågor

Det här är planer som oroar föräldrar med barn på förskolan. En rad frågor kommer upp. Får så många barn verkligen plats på utegården? Vad händer med de aktiviteter som i dag äger rum i lekhallen? Lekhallen är ett genomgångsrum, är den verkligen lämplig som avdelning? Vad händer med ljudnivån? Hur blir det vid måltiderna och sovstunderna om ytorna blir mindre? Och så vidare.

– Jag förstår att det behövs fler förskoleplatser. Men den här lösningen är inte optimal. Jag blir så trött på alla förändringar i kommunen. Jag har valt den här förskolan på grund av vissa fördelar och nu blir det inte så, säger Cathrine Sindsjö som har två barn på Kristinebergs förskola.

– Det känns som om det kommer att påverka barnen till det sämre, säger en annan av föräldrarna Anna Ödman.

Initiativ till uppror

Cathrine Sindsjö fick kännedom om planerna för två veckor sedan. Hon började då ringa runt till personal, förskoleenheten, politiker och Åkab. Därefter tog hon initiativ till ett föräldrauppror. Anna Ödman och Isabelle Andersson fick reda på det av andra föräldrar när de hämtade och lämnade på förskolan.

En stor del av oron och kritiken från föräldrarna kommer sig av att de tycker att de borde ha informerats om planerna. Kommunens svar har varit att det är för tidigt och att inget ännu är bestämt, förutom att ta reda på om det är möjligt att bygga om Kristinebergs förskola. Resultatet från utredningen ska redovisas för barn- och utbildningsnämnden nu i slutet av september.

Vill kunna påverka

Om det skulle visa sig vara möjligt, att utöka förskolan med ytterligare en avdelning, ”kommer berörda vårdnadshavare att bjudas in för att delta i det fortsatta arbetet kring utformning och framtagande av underlag inför beslut i barn- och utbildningsnämnden”, skriver Carina Lavén, tillförordnad förskolechef på kommunens internetsida.

– Vi vill ju kunna reagera och påverka innan beslutet är taget. Vi vill inte få informationen när allt är klart, säger Cathrine Sindsjö.

Undvika större grupper

Fler lösningar diskuteras parallellt, men ombyggnad av Kristinebergs förskola är huvudspåret för att snabbt kunna öppna en ny avdelning. Skulle det inte gå att bygga om där riskerar det att bli problem. Konsekvensen blir antingen större barngrupper eller att nyblivna föräldrar som ska börja jobba efter nyår står utan förskoleplats.

Genom att öppna en ny avdelning vill Åmåls kommun undvika att utöka barngrupperna och allra helst minska dem. Det ligger pengar i potten. Åmål har fått 2,2 miljoner kronor av regeringen för att minska eller behålla antalet barn i barngrupperna i förskolan och om kommunen inte klarar av det kan bidraget behöva betalas tillbaka.

– Men det handlar om att behålla kvalitén också, inte bara om pengarna. Vi vill inte öka barngrupperna, säger Carina Lavén.

Lösningen med en tredje småbarnsavdelning på Kristinebergs förskola är tänkt att vara tillfällig. Något som dock inte framgår av vare sig barn- och utbildningsnämndens beslut eller av de skrivelser som kommunen publicerat på sin internetsida efter att föräldrarnas kritik tog fart på sociala medier.

Köper ny modul

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att köpa ytterligare en förskolemodul, förhoppningsvis från och med augusti 2017. Den skulle i så fall inrymma dels den nya avdelningen, dels Björkens ur-och-skur-förskola som behöver ersättningslokaler när bygget vid Rösparksskolan drar i gång.

Få tillgängliga platser

Placeringen av den nya förskolemodulen utreds också. Den gällande detaljplanen begränsar möjligheterna och huvudförslaget är skogstomten bakom Kristinebergskolans idrottshall.

– Hur tillfällig den där tillfälliga lösningen är, blir en viktig fråga. Det där med tillfälliga lösningar i kommunen har vi ju varit med om förr. Se på Rösparksskolan som är kvar i sina tillfälliga moduler än, säger Cathrine Sindsjö.