2016-08-24 16:55

2016-08-24 16:55

Olyckor bakom jaktbrottsökning

ÅMÅL: Smitningar räknas in i statistiken

Antalet anmälda jaktbrott har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren. Orsaken är att det numera räknas som jaktbrott att inte rapportera viltolyckor till polisen. Men Dalsland följer inte trenden. Här har jaktbrotten blivit färre.

Brottsförebyggande rådets statistik över antalet anmälda jaktbrott för förra året visar på en kraftig ökning. År 2015 anmäldes 2 395 jaktbrott i hela landet, vilket är 43 procent fler än 2014. År 2010 anmäldes som jämförelse 469 jaktbrott.

Bakom ökningen ligger trafikolyckorna. Sedan 2010 räknas det som ett jaktbrott att inte anmäla viltolyckor. Alla kollisioner mellan motorfordon och björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn måste rapporteras till polisen även om djuret inte verkar vara skadat. Dessutom måste olycksplatsen markeras ordentligt.

Lokalt syns emellertid inte samma trend som i riket. Det anmäls få jaktbrott i Dalsland. I de fem Dalslandskommunerna anmäldes totalt fem jaktbrott förra året, jämfört med sex år 2014 och tolv år 2013.

44 jaktbrott på sex år

Från och med 2010 har sammanlagt 44 jaktbrott anmälts i Dalslandskommunerna.

Som jämförelse hade Gotland 77 anmälda jaktbrott enbart under förra året.

Åmål hade ett anmält jaktbrott i fjol, mot fyra såväl 2014 och 2015. År 2010 till 2012 anmäldes inga jaktbrott alls i Åmål.

Brottsförebyggande rådets statistik över antalet anmälda jaktbrott för förra året visar på en kraftig ökning. År 2015 anmäldes 2 395 jaktbrott i hela landet, vilket är 43 procent fler än 2014. År 2010 anmäldes som jämförelse 469 jaktbrott.

Bakom ökningen ligger trafikolyckorna. Sedan 2010 räknas det som ett jaktbrott att inte anmäla viltolyckor. Alla kollisioner mellan motorfordon och björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn måste rapporteras till polisen även om djuret inte verkar vara skadat. Dessutom måste olycksplatsen markeras ordentligt.

Lokalt syns emellertid inte samma trend som i riket. Det anmäls få jaktbrott i Dalsland. I de fem Dalslandskommunerna anmäldes totalt fem jaktbrott förra året, jämfört med sex år 2014 och tolv år 2013.

44 jaktbrott på sex år

Från och med 2010 har sammanlagt 44 jaktbrott anmälts i Dalslandskommunerna.

Som jämförelse hade Gotland 77 anmälda jaktbrott enbart under förra året.

Åmål hade ett anmält jaktbrott i fjol, mot fyra såväl 2014 och 2015. År 2010 till 2012 anmäldes inga jaktbrott alls i Åmål.