2016-08-24 16:52

2016-08-24 16:54

1,5 miljon satsas på bowlinghallen

ÅMÅL: Maskinerna inte bytta sedan 1970

Åmåls kommun investerar 1,5 miljon kronor i nya bowlingmaskiner i bowlinghallen på Karlberg.
De gamla, som är från när Karlbergsskolan byggdes, är utslitna och går ofta sönder.
Pengarna tas från en VA-investering som inte kommer att genomföras.

Bowlingmaskinerna och klotreturerna i bowlinghallen är i så dåligt skick att de behöver bytas ut snarast. Maskinerna är inte pålitliga och alla reparationer som ständigt behöver göras påverkar såväl bowlingklubbens träningar och matcher som allmänhetens möjligheter att spela.

Påbörjat upphandling

Teknik- och fritidsnämnden i Säffle-Åmål har beslutat att investera 1,5 miljoner kronor i nya maskiner för att säkerställa att det även i fortsättningen ska gå att bowla på Karlberg.

För att maskinerna ska kunna bytas ut redan i höst, påbörjade teknik- och fritidsförvaltningen en villkorad upphandling redan innan teknik- och fritidsnämnden fattade det formella beslutet om investeringen.

Bowlingklubben i Åmål har påtalat behovet av nya maskiner en längre tid. De maskiner som används installerades inför att Karlbergsskolan öppnade 1970.

Flyttar över pengarna

Det finns inga pengar avsatta i budgeten för att rusta bowlinghallen, utan pengarna för investeringen tas från en tidigare planerad investering som inte kommer att bli av. Det handlar om en lösning med en pumpstation vid Drottning Kristinas väg som visade sig vara tekniskt svår att genomföra. I stället utreds andra alternativ för att förebygga översvämningar i området.

Kommunen kommer också att höja Åmåls BC:s hyra för att täcka för kostnadsökningen i och med investeringen. Avtalet med klubben ska förhandlas om.

Bowlingmaskinerna och klotreturerna i bowlinghallen är i så dåligt skick att de behöver bytas ut snarast. Maskinerna är inte pålitliga och alla reparationer som ständigt behöver göras påverkar såväl bowlingklubbens träningar och matcher som allmänhetens möjligheter att spela.

Påbörjat upphandling

Teknik- och fritidsnämnden i Säffle-Åmål har beslutat att investera 1,5 miljoner kronor i nya maskiner för att säkerställa att det även i fortsättningen ska gå att bowla på Karlberg.

För att maskinerna ska kunna bytas ut redan i höst, påbörjade teknik- och fritidsförvaltningen en villkorad upphandling redan innan teknik- och fritidsnämnden fattade det formella beslutet om investeringen.

Bowlingklubben i Åmål har påtalat behovet av nya maskiner en längre tid. De maskiner som används installerades inför att Karlbergsskolan öppnade 1970.

Flyttar över pengarna

Det finns inga pengar avsatta i budgeten för att rusta bowlinghallen, utan pengarna för investeringen tas från en tidigare planerad investering som inte kommer att bli av. Det handlar om en lösning med en pumpstation vid Drottning Kristinas väg som visade sig vara tekniskt svår att genomföra. I stället utreds andra alternativ för att förebygga översvämningar i området.

Kommunen kommer också att höja Åmåls BC:s hyra för att täcka för kostnadsökningen i och med investeringen. Avtalet med klubben ska förhandlas om.