2016-08-08 09:57

2016-08-08 09:57

Färre personbilar nyregistreras Åmål

MOTOR: Dieselbilar sänker siffrorna

Under juli månad registrerades totalt 28 nya personbilar i Åmåls kommun, en minskning med 41 procent jämfört med motsvarande period 2015. Siffrorna beror framför allt på vikande intresse för dieselmotorer.

Bilförsäljningen har tappat fart i både Dalsland och resten av landet. Det visar en färsk sammanställning från Trafikanalys. I Sverige som helhet nyregistrerades totalt 25 650 personbilar i juli, vilket är 2,3 procent färre än juli föregående år. Nedgången kan till viss del bero på så kallad kalendereffekt, då det skiljer två arbetsdagar mellan månaderna.

För Dalslands del är minskningen betydligt större och därmed också mer svårförklarad. I juli 2015 nyregistrerades sammanlagt 100 personbilar i Åmål, Mellerud, Bengtsfors, Dals Ed och Färgelanda, men i år landade siffran på 87 stycken, en minskning med 13 procent. Det är inte troligt att skillnaden skulle ha varit så värst mycket mindre om jämförelsemånaderna hade haft lika många arbetsdagar.

59 procent mindre

Mest anmärkningsvärda, ur ett lokalt perspektiv, är tabellerna för Åmåls kommun, där det i fjol nyregistrerades 32 dieselbilar under juliveckorna. Årets notering landade på 13 stycken, en minskning med hela 59 procent. Både 32 och 13 är emellertid de högsta noteringarna bland Dalslandskommunerna under respektive mätperiod – trots att försäljningen av dieselbilar har gått starkt framåt i såväl Bengtsfors och Dals Ed som Färgelanda. Men i deras fall tog utvecklingskurvorna avstamp från ganska låga nivåer.

Totalt registrerades 28 nya personbilar i Åmåls kommun under juli 2016, 20 färre än året innan.

Bilförsäljningen har tappat fart i både Dalsland och resten av landet. Det visar en färsk sammanställning från Trafikanalys. I Sverige som helhet nyregistrerades totalt 25 650 personbilar i juli, vilket är 2,3 procent färre än juli föregående år. Nedgången kan till viss del bero på så kallad kalendereffekt, då det skiljer två arbetsdagar mellan månaderna.

För Dalslands del är minskningen betydligt större och därmed också mer svårförklarad. I juli 2015 nyregistrerades sammanlagt 100 personbilar i Åmål, Mellerud, Bengtsfors, Dals Ed och Färgelanda, men i år landade siffran på 87 stycken, en minskning med 13 procent. Det är inte troligt att skillnaden skulle ha varit så värst mycket mindre om jämförelsemånaderna hade haft lika många arbetsdagar.

59 procent mindre

Mest anmärkningsvärda, ur ett lokalt perspektiv, är tabellerna för Åmåls kommun, där det i fjol nyregistrerades 32 dieselbilar under juliveckorna. Årets notering landade på 13 stycken, en minskning med hela 59 procent. Både 32 och 13 är emellertid de högsta noteringarna bland Dalslandskommunerna under respektive mätperiod – trots att försäljningen av dieselbilar har gått starkt framåt i såväl Bengtsfors och Dals Ed som Färgelanda. Men i deras fall tog utvecklingskurvorna avstamp från ganska låga nivåer.

Totalt registrerades 28 nya personbilar i Åmåls kommun under juli 2016, 20 färre än året innan.

Bilförsäljning

Antal nyregistrerade personbilar i Dalsland och Säffle under juli månad.

2016 2015

Åmål 28 48

Mellerud 19 18

Bengtsfors 19 23

Dals Ed 9 4

Färgelanda 12 7

Säffle 26 19

Källa: SCB