2016-07-21 13:14

2016-07-21 13:14

Tydliga förbättringar

ÅMÅL: Brukare trivs bättre inom LSS

LSS i Åmål har fått bättre struktur både på den dagliga verksamheten och ute i boendena. Det framgår av kommunens brukarundersökning.
– Resultaten ser väldigt bra ut, säger verksamhetspedagogen Tracy Bolke.

För att granska och säkerställa verksamhetens kvalitet gör LSS-enheten i Åmåls kommun årligen en enkätundersökning bland sina brukare. 2014 framkom bland annat att det fanns tre potentiella förbättringsområden – planeringshjälpmedel, struktur och möten – vilka nu i hög grad ser ut att ha åtgärdats.

– Det är svårt att veta hur brukarna förstår frågorna, även om vi har vinnlagt oss om att göra materialet lättförståeligt, säger Tracy Bolke.

Mer strukturerat

Den största förbättringen har skett på struktursidan, som rör både boende och daglig verksamhet. 2014 uppgav knappt 65 procent av brukarna att de hade ett schema eller annan typ av planeringshjälpmedel för sin dagliga verksamhet, men nu har siffran stigit till 76 procent. Även ute på boendena upplever fler att de fått bättre struktur på sin vardag (60 procent 2015 jämfört med 48 året innan).

– Förbättringen hade kunnat bli större, men jag har inte hunnit handleda alla våra anställda ännu, säger Tracy Bolke.

Hoppas på hundra

2014 framkom det också önskemål om fler boende- och arbetsplatsmöten. Detta för att öka delaktigheten i beslut som rör brukarna. Vid närmare undersökning visade det sig bara vara en arbetsplats som inte hade regelbundna brukarmöten, vilket nu har åtgärdats.

– I nästa undersökning hoppas jag att 100 procent är nöjda, säger Tracy Bolke.

På husmötena har däremot nöjdhetsgraden försämrats med några procentenheter.

– Jag vet inte varför det blivit så, säger verksamhetspedagogen. Kanske har det att göra med att vi har fått in nya brukare som inte vill ta del av de gemensamma aktiviteterna.

Ett annat önskemål som framkom 2014 handlade om att vissa brukare ville ta del av vanligt fritidsutbud och inte bara aktiviteter som är riktade mot LSS-enheten. Men i fjolårets undersökning nämns inget om detta.

– Därför går det inte heller att utläsa någon förbättring, säger Tracy Bolke. Däremot kan vi se att brukare i dag tar del av fritidsutbudet på ett annat sätt än tidigare, exempelvis aktiviteter som anordnas av Studieförbundet Vuxenskolan.

För att granska och säkerställa verksamhetens kvalitet gör LSS-enheten i Åmåls kommun årligen en enkätundersökning bland sina brukare. 2014 framkom bland annat att det fanns tre potentiella förbättringsområden – planeringshjälpmedel, struktur och möten – vilka nu i hög grad ser ut att ha åtgärdats.

– Det är svårt att veta hur brukarna förstår frågorna, även om vi har vinnlagt oss om att göra materialet lättförståeligt, säger Tracy Bolke.

Mer strukturerat

Den största förbättringen har skett på struktursidan, som rör både boende och daglig verksamhet. 2014 uppgav knappt 65 procent av brukarna att de hade ett schema eller annan typ av planeringshjälpmedel för sin dagliga verksamhet, men nu har siffran stigit till 76 procent. Även ute på boendena upplever fler att de fått bättre struktur på sin vardag (60 procent 2015 jämfört med 48 året innan).

– Förbättringen hade kunnat bli större, men jag har inte hunnit handleda alla våra anställda ännu, säger Tracy Bolke.

Hoppas på hundra

2014 framkom det också önskemål om fler boende- och arbetsplatsmöten. Detta för att öka delaktigheten i beslut som rör brukarna. Vid närmare undersökning visade det sig bara vara en arbetsplats som inte hade regelbundna brukarmöten, vilket nu har åtgärdats.

– I nästa undersökning hoppas jag att 100 procent är nöjda, säger Tracy Bolke.

På husmötena har däremot nöjdhetsgraden försämrats med några procentenheter.

– Jag vet inte varför det blivit så, säger verksamhetspedagogen. Kanske har det att göra med att vi har fått in nya brukare som inte vill ta del av de gemensamma aktiviteterna.

Ett annat önskemål som framkom 2014 handlade om att vissa brukare ville ta del av vanligt fritidsutbud och inte bara aktiviteter som är riktade mot LSS-enheten. Men i fjolårets undersökning nämns inget om detta.

– Därför går det inte heller att utläsa någon förbättring, säger Tracy Bolke. Däremot kan vi se att brukare i dag tar del av fritidsutbudet på ett annat sätt än tidigare, exempelvis aktiviteter som anordnas av Studieförbundet Vuxenskolan.