2016-07-20 15:38

2016-07-20 15:38

Nya arbetstillfällen och rekordsatsning

ÅMÅL: Cleanergy höjer ribban

Det Åmålsbaserade teknikföretaget Cleanergy nyanställer rejält, samtidigt som de siktar på att slå världsrekord i omvandling av solenergi till el.
– Det finns ett stort intresse för bolaget, säger vd Jonas Eklind.

För att hinna med ett antal stora projekt behöver Cleanergy förstärkning med cirka 15 personer. Rekryteringen är redan i full gång.

– I och med att vi efterfrågar ganska speciella kompetenser är det inte helt lätt att tillsätta platserna, säger vd Jonas Eklind.

Stort område

Normalt sett brukar jobbansökningarna komma från folk som är bosatta mellan Karlstad i norr och Göteborg i söder, även om alla inte uppfyller kraven.

– Men det är positivt att det finns ett stort intresse för bolaget och tekniken som vi arbetar med, säger Eklind, som har omkring 80 anställda i Åmål, Stockholm, Göteborg och Beijing.

Både produktionen och en stor del av utvecklingen sker vid huvudanläggningen på Nygårdsområdet i Åmål.

Cleanergy grundades 2008 och räknas i dag som en ledande tillverkare av stirlingmotorer för miljövänlig kraftproduktion. Nästa mål är att slå världsrekord i omvandling av solljus till el. För detta har Åmålsföretaget fått tre miljoner kronor av det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

”Det bästa sättet”

Projektet som helhet beräknas kosta cirka 4,5 miljoner kronor och görs i samarbete med Brogren Industries, gjuteriföretaget TPC Components, Sandvik Heating Technology, samt Kungliga tekniska högskolan.

– Teoretiskt sett är vår teknik redan det bästa sättet att omvandla sol till el. Vi har hela tiden arbetat med att optimera verkningsgraden i våra produkter, säger Jonas Ekelind.

Tekniken bygger på att en parabolisk solfångare koncentrerar solstrålningen mot en mottagare som leder värmen vidare till en motor som kan omvandla värmen till rörelse och därmed generera el. I dag ligger verkningsgraden som bäst på 32 procent.

– Ett nytt världsrekord skulle innebära att vi tjänar mer pengar, säger Jonas Eklind. Det är alltid bra att synas i positiva sammanhang, men i slutändan handlar det om att bygga stora projekt så att vi blir lönsamma.

Huvudmarknaden för Cleanergy är Kina och Mellanöstern, samt Nord- och Sydamerika.

För att hinna med ett antal stora projekt behöver Cleanergy förstärkning med cirka 15 personer. Rekryteringen är redan i full gång.

– I och med att vi efterfrågar ganska speciella kompetenser är det inte helt lätt att tillsätta platserna, säger vd Jonas Eklind.

Stort område

Normalt sett brukar jobbansökningarna komma från folk som är bosatta mellan Karlstad i norr och Göteborg i söder, även om alla inte uppfyller kraven.

– Men det är positivt att det finns ett stort intresse för bolaget och tekniken som vi arbetar med, säger Eklind, som har omkring 80 anställda i Åmål, Stockholm, Göteborg och Beijing.

Både produktionen och en stor del av utvecklingen sker vid huvudanläggningen på Nygårdsområdet i Åmål.

Cleanergy grundades 2008 och räknas i dag som en ledande tillverkare av stirlingmotorer för miljövänlig kraftproduktion. Nästa mål är att slå världsrekord i omvandling av solljus till el. För detta har Åmålsföretaget fått tre miljoner kronor av det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

”Det bästa sättet”

Projektet som helhet beräknas kosta cirka 4,5 miljoner kronor och görs i samarbete med Brogren Industries, gjuteriföretaget TPC Components, Sandvik Heating Technology, samt Kungliga tekniska högskolan.

– Teoretiskt sett är vår teknik redan det bästa sättet att omvandla sol till el. Vi har hela tiden arbetat med att optimera verkningsgraden i våra produkter, säger Jonas Ekelind.

Tekniken bygger på att en parabolisk solfångare koncentrerar solstrålningen mot en mottagare som leder värmen vidare till en motor som kan omvandla värmen till rörelse och därmed generera el. I dag ligger verkningsgraden som bäst på 32 procent.

– Ett nytt världsrekord skulle innebära att vi tjänar mer pengar, säger Jonas Eklind. Det är alltid bra att synas i positiva sammanhang, men i slutändan handlar det om att bygga stora projekt så att vi blir lönsamma.

Huvudmarknaden för Cleanergy är Kina och Mellanöstern, samt Nord- och Sydamerika.