2016-07-20 15:41

2016-07-20 15:41

Mobilstöld togs till hovrätten

ÅMÅL

En 53-årig man från Åmål vill inte bli kallad för tjuv och överklagade därför tingsrättens dom till hovrätten, utan att få sin vilja igenom.

Stölden i fråga handlar om en mobiltelefon.

Enligt åklagaren har 53-åringen olovligen tagit telefonen som tillhör en annan man då dessa båda var och handlade i samma matbutik i december förra året. 53-åringen å sin sida hävdar att han hade för avsikt att lämna mobilen till polisen efterföljande dag.

Detta då det inte fanns någon tänkbar ägare i närheten när mobiltelefonen hittades, liggandes på avlastningsbordet vid butikens kassa.

Tingsrätten menar dock att det inte går att ställa utom rimligt tvivel att 53-åringen har tagit mobilen med uppsåt, vilket även hovrätten ställer sig bakom.

Stölden i fråga handlar om en mobiltelefon.

Enligt åklagaren har 53-åringen olovligen tagit telefonen som tillhör en annan man då dessa båda var och handlade i samma matbutik i december förra året. 53-åringen å sin sida hävdar att han hade för avsikt att lämna mobilen till polisen efterföljande dag.

Detta då det inte fanns någon tänkbar ägare i närheten när mobiltelefonen hittades, liggandes på avlastningsbordet vid butikens kassa.

Tingsrätten menar dock att det inte går att ställa utom rimligt tvivel att 53-åringen har tagit mobilen med uppsåt, vilket även hovrätten ställer sig bakom.