2016-07-15 14:38

2016-07-15 14:38

Färre Åmålsbor gör rutavdrag

ÅMÅL

Fem procent färre Åmålsbor gjorde rutavdrag under första halvåret 2016 jämfört med samma period i fjol.

Det framgår av nya siffror från Skatteverket. I 162 av landets 290 kommuner ökar avdraget, medan 110 kommuner visar vikande siffror. Det genomsnittliga avdraget under årets sex första månader är 3 493 kronor, vilket är en minskning med fyra procent eller 146 kronor jämfört med 2015.

Det framgår av nya siffror från Skatteverket. I 162 av landets 290 kommuner ökar avdraget, medan 110 kommuner visar vikande siffror. Det genomsnittliga avdraget under årets sex första månader är 3 493 kronor, vilket är en minskning med fyra procent eller 146 kronor jämfört med 2015.