2016-07-11 18:17

2016-07-11 18:17

Arbetslösheten har ökat i Åmåls kommun

ÅMÅL: 76 personer fler än förra året saknar jobb

Enligt arbetsförmedlingens senaste månadsrapport hade nästan 9 000 fler personer i Sverige jobb i slutet av juni, jämfört med vid samma tid förra året. Till skillnad från rikstatistiken har arbetslösheten i Åmål, precis som i flera andra dalsländska kommuner, ökat.

Sedan finanskrisen 2008 har arbetslösheten i Sverige legat på en hög nivå. Förhoppningsvis håller trenden på att vända. Enligt arbetsförmedlingens senaste månadsrapport är det nästan 9 000 fler personer som har jobb nu i jämförelse med hur det var för ett år sedan.

– I några år har det skett en ökning av arbetslösheten hos utsatta grupper, så som nyanlända, funktionshindrade och äldre. Den ökningen håller på att planas ut så att de får det lättare för att komma in på arbetsmarknaden. Det är den förändringen som syns i statistiken nu, säger Anna Norrström på arbetsförmedlingen i Åmål.

Ökning i Åmål

Till skillnad från Sverige som helhet, så har arbetslösheten ökat i Åmål. Med 1,3 procentenheter under det senaste året. Procentenheten motsvarar 76 personer.

Åmål har den största ökningen i närområdet. Inte någon av våra närmaste grannar i Dalsland och Värmland har minskat sin arbetslöshet procentuellt sett. De som har klarat sig bäst är Färgelandas och Säffles kommun som har exakt samma arbetslöshetssiffror som vid samma period i fjol.

Skev statistik

– Det är svårt att säga vad ökningen i Åmål beror på. Jag tycker inte att statistiken stämmer utan upplever det som att vi får ut allt fler personer på arbetsmarknaden. Men en förklaring kan vara att kommunen har vuxit i och med det senaste årets ström av nyanlända. Eftersom Åmål är en sådan liten kommun så kan små skillnader i personantal göra stora skillnader på den procentuella statistiken. Samma teori gäller även för de andra småkommunerna, säger Anna Norrström.

Ett exempel på hur individer påverkar statistiken i småstäder är hur ungdomsarbetslösheten har ökat i Åmål med 0,7 procentenheter sedan förra årets räkning. Den procentuella skillnaden beror på att det är en person mindre som har jobb i år gentemot i fjol.

Fler unga har fått jobb

I Sverige som helhet ser siffrorna däremot ännu bättre ut för ungdomsarbetslösheten än för den arbetslöshet som inkluderar alla mellan 16 och 64 år. Ungdomsarbetslösheten har minskat med nästan 10 000 personer sedan förra året.

Mellerud är värst

Alla kommuner i närområdet, utom Åmål och Mellerud, följer den positiva trenden när det gäller ungdomsarbetslösheten. Bäst statistik har Säffles kommun, där antalet arbetslösa ungdomar har minskat med 40 personer.

Mellerud är värst med 19 fler arbetslösa ungdomar än i fjol.

Sedan finanskrisen 2008 har arbetslösheten i Sverige legat på en hög nivå. Förhoppningsvis håller trenden på att vända. Enligt arbetsförmedlingens senaste månadsrapport är det nästan 9 000 fler personer som har jobb nu i jämförelse med hur det var för ett år sedan.

– I några år har det skett en ökning av arbetslösheten hos utsatta grupper, så som nyanlända, funktionshindrade och äldre. Den ökningen håller på att planas ut så att de får det lättare för att komma in på arbetsmarknaden. Det är den förändringen som syns i statistiken nu, säger Anna Norrström på arbetsförmedlingen i Åmål.

Ökning i Åmål

Till skillnad från Sverige som helhet, så har arbetslösheten ökat i Åmål. Med 1,3 procentenheter under det senaste året. Procentenheten motsvarar 76 personer.

Åmål har den största ökningen i närområdet. Inte någon av våra närmaste grannar i Dalsland och Värmland har minskat sin arbetslöshet procentuellt sett. De som har klarat sig bäst är Färgelandas och Säffles kommun som har exakt samma arbetslöshetssiffror som vid samma period i fjol.

Skev statistik

– Det är svårt att säga vad ökningen i Åmål beror på. Jag tycker inte att statistiken stämmer utan upplever det som att vi får ut allt fler personer på arbetsmarknaden. Men en förklaring kan vara att kommunen har vuxit i och med det senaste årets ström av nyanlända. Eftersom Åmål är en sådan liten kommun så kan små skillnader i personantal göra stora skillnader på den procentuella statistiken. Samma teori gäller även för de andra småkommunerna, säger Anna Norrström.

Ett exempel på hur individer påverkar statistiken i småstäder är hur ungdomsarbetslösheten har ökat i Åmål med 0,7 procentenheter sedan förra årets räkning. Den procentuella skillnaden beror på att det är en person mindre som har jobb i år gentemot i fjol.

Fler unga har fått jobb

I Sverige som helhet ser siffrorna däremot ännu bättre ut för ungdomsarbetslösheten än för den arbetslöshet som inkluderar alla mellan 16 och 64 år. Ungdomsarbetslösheten har minskat med nästan 10 000 personer sedan förra året.

Mellerud är värst

Alla kommuner i närområdet, utom Åmål och Mellerud, följer den positiva trenden när det gäller ungdomsarbetslösheten. Bäst statistik har Säffles kommun, där antalet arbetslösa ungdomar har minskat med 40 personer.

Mellerud är värst med 19 fler arbetslösa ungdomar än i fjol.

  • Emma Bäckström

Arbetslöshet 16–64 år

Andel av befolkning (antal) Förändring i procentenheter

Riket 7,2% (345 581) –0,2% (–8 485)

Åmål 13,8% (772) 1,3% (76)

Bengtsfors 11,6% (494) 1,4% (59)

Mellerud 10,9% (437) 1,1% (49)

Färgelanda 7,0% (207) 0,0% (–4)

Säffle 12,3% (835) 0,0% (–18)

Årjäng 5,9% (237) 0,6% (22)

Källa:

Ungdomsarbetslöshet

Andel av befolkning (antal) Förändring i procentenheter

Riket 11,1% (57 829) –1,7% (–10 844)

Åmål 22,8% (141) 0,7% (1)

Bengtsfors 17,3% (87) –2,0% (–13)

Mellerud 16,8% (86) 3,2% (19)

Färgelanda 12,2% (40) –0,9% (–11)

Säffle 21,3% (163) –2,9% (–40)

Årjäng 8,8% (43) –0,4% (–6)

Källa: